top of page
_MG_4289 HD.jpg

RUS Modellen

“RUS är utvecklat av pedagoger i förskolan för pedagoger i förskolan”

RUS Modellen

RUS står för Relations Utvecklings Schema och är en modell som kan hjälpa pedagogerna att arbeta med förskolans uppdrag att ge barnen förutsättningar att bygga trygga relationer.

I Lpfö-18 står det “Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn” . Grunden för att barn ska kunna ta till sig förskolans undervisning och utbildning är att de är trygga med sina pedagoger, i miljön och till sina kamrater.

RUS Relations Utvecklings Schemat är en observations-modell

 

Alla pedagoger observerar barnen i verksamheten i vardagen.

RUS är ett redskap för att skapa samsyn hos arbetslaget och dokumentera sina observationer i de olika loggböckerna.

RUS är ett redskap för att utveckla metoder i arbetslaget för att ge barnen förutsättningar att bli trygga och till fortsatt utveckling.

RUS Loggböcker

RUS består av tre loggböcker som pedagogen och arbetslaget använder för att observera barnet.

 

Tillsammans utgör de ett  samlat material som pedagogerna använder för att utvärdera sin verksamhet och utarbeta nya metoder för sin undervisning och utbildning mot målen i läroplanen. Genom att systematiskt arbeta med RUS modellen säkerställer man att alla barnen blir sedda.

De tre loggböckerna är Pedagogens loggbok, avdelningens loggbok och barnets loggbok

Loggböckerna följer uppställningen som är skapad i RUS modellen.

Pedagogens tysta kunskap

Läsaren får följa pedagogernas arbete på den fiktiva förskolan Kullerbyttan. Författarna ger tydliga exempel på hur pedagogerna bemöter barn, föräldrar och kollegor samt hur arbetet kan kopplas till förskolans styrdokument. 

 

Exemplen beskriver typiska utmaningar som pedagoger möter dagligen i förskolans verksamhet. Författarna vill stimulera pedagogerna till reflektioner och samtal kring det egna förhållningssättet, förskolans uppdrag och val av metoder för att skapa en likvärdig förskola.

 

Observationer och ständiga samtal i arbetslaget ökar förutsättningarna för att utveckla en samsyn vilket är viktigt för att förskolan ska leva upp till sitt uppdrag. I slutet av varje kapitel finns diskussionsfrågor som stöd för pedagogernas reflekterande kring sin yrkesroll och verksamhet.

 

Boken vänder sig framförallt till verksamma vid förskolan men även till studenter på olika nivåer.

pedagogens-tysta-kunskap.jpg

Ladda ner RUS mallar

Vi har skapat enkla mallar i Word och Excel som används av pedagoger, avdelningar och förskolor för att arbeta systematiskt med RUS modellen.

För att ladda ner dem behöver du ha ett kostnadsfritt medlemskap på vår sida. Efter att du blivit medlem har du tillgång till RUS mallarna för nedladdning och fritt användande. Du har också tillgång till lärarhandledningar och annat material som vi publicerar.

bottom of page