top of page
_MG_4255 HD.jpg

Verbala Stigar
Academy

Lär dig på distans, när det passar dig

Distansutbildning och e-learning för förskolan

Digitala utbildningar är perfekta för förskolan där pedagoger och rektorer ofta har svårt att hitta tid i vardagen och samtidigt utbilda sig. Digitala utbildningar ger varje pedagog möjlighet att i egen takt gå igenom kurserna. I kombination med planeringsdagar och uppföljning ges bättre förutsättningar varje pedagog och arbetslaget. 

Vi har tagit fram digitala utbildningar inom flera områden och utvecklar fler hela tiden. Utbildningarna kan också köpas för hela förskolan eller organisationen. 

RUS modellen - hur du skapar trygghet

RUS är ett sätt att systematiskt stödja barns utveckling genom att observera hur de steg för steg blir allt mer trygga.

Att som pedagog se och sätta ord på vad barnen gör, ger också tillfälle till många utvecklande diskussioner med kollegorna.

 

Lär dig grunderna med praktiska exempel från vardagen förstå hur ni kan arbeta med RUS

Barnkonventionen i förskolan

Praktisk genomgång av barnkonventionen och vad den byter i för oss i förskolan.

 

Hur skall jag jobba med och tänka i barngruppen, med kollegorna och med vårdnadshavare?

Dilemman i
vardagen

En hel kurs som fokuserar på olika dilemman som vi som pedagoger i förskolan möts av.

Vi tar dig igenom varje dilemma, knyter det till teori, läroplan och barnkonventionen när det är relevant och du är efter den här kursen väl rustad att möta vardagen i förskolan.

Läroplanen för
förskolan

Läroplanen för förskolan innebär krav och förväntningar på dig som chef och som pedagog i förskolan. Vi hjälper dig att förstå dessa och hur du skall tolka och arbeta för att möta dessa krav.

Perfekt för dig som är ny på förskolan och behöver förstå hur läroplanen används i praktiken i vardagen.

Perfekt för dig som arbetat länge i förskolan och vill uppdatera dig och hålla dig ajour.

Systematiskt
kvalitetsarbete (SKA)

Hur jobbar jag med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?

 

Hur engegerar jag hela arbetslaget och får kontinuerlig uppföljning, reflektion och utveckling?

 

Vi varvar teori och praktik och du får en bra grund att stå på.

Inskolning och introduktionen till förskolan

Utbildningen ger stöd och ökad förståelse kring uppdraget med inskolningar och vänder sig till dig som är yrkesverksam inom förskola eller pedagogisk omsorg.

 

Boken “Trygg inskolning - Grunden för en givande förskoletid” ingår som digital utgåva.

För pedagoger

Du kan starta, pausa och gå igenom kapitel för kapitel när det passar dig.

Du kan göra kursen på mobil, platta eller dator.

Du får diplom för varje genomgången kurs.

Du kan gå tillbaka till din kurs och göra om den så många gånger du vill så länge ditt konto är aktivt.

För rektorer

Följ dina pedagogers utveckling, påminn dem och se när de blir klara med en kurs.

Välj vilka kurser som skall vara tillgängliga för vem.

Hantera och lägg till pedagoger på din förskola eller på flera förskolor själv eller med hjälp av oss.

Ge dina pedagoger möjlighet till kontinuerlig utveckling och kompetensutveckling som fungerar i vardagen.

Använd kurserna som en del av introduktionen för nya medarbetare

_MG_4080 HD.jpg

Intressanmälan Academy

Skriv in dina uppgifter och vad du är intresserad av så kontaktar vid dig.

Jag är intresserad av följande kurser

Tack! Vi kommer kontakta dig inom kort.

bottom of page