top of page
_MG_4289 HD.jpg

RUS Modellen

RUS Loggböcker

RUS Modellen och loggboken

Metoden för att arbeta med RUS bygger på pedagogernas obsevationer av barnen i situationsbundna relationer. Utgångspunkten är att trygghet är en förutsättning för möjligheten att lära sig och ta till sig nya intryck.

Efter pedagogernas observationer gör arbetslaget gemensamma bedömningar utifrån kriterierna i stegen. Den största vinsten med modellen är diskussionerna i arbetslaget där man får ett gemensamt språk och verktyg för att benämna det som man ser och upplever i barngruppen.

Det som är positivt för barnet är att det blir sett av alla i arbetslaget, och att man har en dokumentation som följer med barnet vid t.ex. överlämningar mellan avdelningar, ny personal som börjar osv.

RUS kan också vara en hjälp i att följa upp uppdraget och målen i Läroplanen.

"Det är mycket viktigt att poängtera att det aldrig är det enskilda barnet som utvärderas, utan alltid pedagogernas insats och metoderna som pedagoerna väljer att arbeta utifrån"

RUS schemats fyra avsnitt

1.

Relationen till pedagogerna

1a. Trygg med den första pedagogen/de första pedagogerna.
1b. Söker kontakt via mammiska och tal.
1c. Trygg med andra pedagoger på avdelningen.
1d. Ber om hjälp verbalt.
1e. Säger till om någon gör mig illa.

2.

Trygg i miljön

2a. Upptäcker den egna avdelningen.
2b. Trygg inne på den egna avdelningen.
2c. Trygg ute på gården.
2d. Trygg i huset.
2e. Trygg på kända ställen dit gruppen brukar gå.
2f. Trygg på nya platser.

3.

Relation till andra barn

3a. Iakttar aktivt andra barn.
3b. Parallellek.
3c. Tar kontakt med hjälp av en pedagog.
3d. Tar självständig kontakt.
3e. Tar självständigt kontakt verbalt.
3f. Kan aktivt delta i "rollek" - förutsätter talspråk.
3g. Lösa "konflikter" med hjälp av en pedagog.
3h. Kan lösa "konflikter" själv.

4.

Benämna världen

4a. Förstår ord.
4b. Pekar + ett ord.
4c. Sätter ord på det som sker med hjälp av en pedagog.
4d. Sätter själv ord på det som sker, det man har, hur något är.
4e. Sätter själv ord på det som har hänt.
4f. Sätter själv ord på det som ska ske.
4g. Sätter själv ord på sina egna känslor.

Ladda ner RUS mallar

Vi har skapat enkla mallar i Word och Excel som används av pedagoger, avdelningar och förskolor för att arbeta systematiskt med RUS modellen.

För att ladda ner dem behöver du ha ett kostnadsfritt medlemskap på vår sida. Efter att du blivit medlem har du tillgång till RUS mallarna för nedladdning och fritt användande. Du har också tillgång till lärarhandledningar och annat material som vi publicerar.

bottom of page