top of page
file.jpg

Tomten och Trollet

Tomten & Trollet

Tomten & Trollet använder vi i våra föreläsningar och utbildningsmaterial för att visa, koppla ihop och inspirera både barn och pedagoger.

För pedagoger

Avsnitt och videos som kan användas tillsammans med barngruppen.

Lärarhandledning som förklarar och hjälper dig koppla till målen i Läroplanen och FNs barnkonvention.

Lustfyllt och roligt lärande.

För barnen

Spännande material som engagerar och lockar till utveckling.

Barns delaktighet

Lärande genom lek

Hur Tomten & Trollet kom till

Tomten och Trollet kom till för att ta fram en julkalender för förskolan till julen 2020 som
kunde vara lätt att använda utifrån de förutsättningar som förskolan befann sig i just då med Covid-19.

bottom of page