top of page

RUS Relations Utvecklings Schema - Grundkurs

  • 58Steps
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

Den här kursen ger en heltäckande genomgång av RUS Relations Utvecklings Schemat, alla stegen och hur man arbetar med dem Efter kursen har deltagaren fått kunskap och kan använda RUS Relations Utvecklings Schemat. Kursen riktar sig både till pedagoger som arbetar i barngrupp och till avdelningsansvarige och förskolechefer som vill förstå hur RUS Modellen fungerar och vill använda den i vardagen.

Overview

Price

550,00 kr

Already a participant? Log in

bottom of page