top of page
_MG_3760 HD.jpg

Vi måste ge oss av

24 februari 2022, ett datum som många av oss kommer i håg, ett datum det utbryter ett krig, ett krig som är nära Sverige, ett krig som påverkar alla, ett krig som även blir påtagligt i förskolans vardag.


Oksana flydde kriget när bomberna föll tillsammans med sina tre barn och man som fick följa med eftersom det fanns tre barn i familjen. Nu bor familjen på migrationsenheten i Enköping där barnen går i skolan och Oksana och hennes man lär sig svenska.


I lördags den 6 maj släppte Oksana Tsyganii sin barnbok "Vi måste ge oss av". Oksana beskriver flykten till Sverige från kriget i Ukraina tillsammans med författaren Martin Ljungberg. Hur mamman och två barn måste lämna det som de älskar för en massa nytt och okänt. Boken beskriver starka känslor och visar även mammans oro, saknad och ledsamhet i både texten och illustrationerna. Flickan i boken har sin nalle med sig på flykten som sker med bil, tåg flyg och båt, nallen är hennes trygghet. I slutet av berättelsen så beskrivs en tacksamhet över att komma till Sverige där allt är nytt och okänt men hur leken på skolan känns tryggt. Boken är skriven på svenska och ukrainska. Denna fina bok ger oss pedagoger en liten insyn i hur det kan kännas att fly, en insyn som kan vara till stor hjälp i våt arbete med våra barngrupper.


I många barngrupper finns det barn som kom och fortfarande kommer från kriget i Ukraina, som flytt på något sätt och behövt lämna det som de älskar. Det kan vara en familjemedlem, en vän,ett djur eller en trygg plats. Med hjälp av boken kan ni tillsammans med era barngrupper prata om hur det är att fly, hur det känns att behöva lämna något. Det som är så fin är att boken avslutas med att leken känns tryggt och hur den kan skapa en gemenskap och glädje i allt det nya. Hur leken kan vara ett sätt att förena barnen som inte har ett gemensamt språk och hur vi pedagoger kan stödja barnen att lära känna varandra på ett lustfyllt sätt. Ni kan prata tillsammans med era barn hur de kan vara bra kamrater i leken och hur leken kan hjälpa dem alla att lära sig nya saker av varandra. Vilka lekar leker kamraten när hen var i Ukraina? Vilka lekar är samma i våra länder? Vilka lekar är nya?


Lek är otroligt viktigt för barn som upplevt svåra händelser och något som Rädda barnen använder som metod under sina insatser. Ni kan läsa mer om det på Rädda Barnens hemsida. På förskolan är leken en viktig del av vår undervisning och vi har stor kunskap om hur vi kan använda den för att skapa trygga meningsfulla sammanhang för våra nya kamrater och den befintliga barngruppen.


Vi har glädjen att kunna lotta ut ett ex av boken till våra läsare.

Vill ni delta i utlottningen så mejla till info@verbalatigar.se och berätta hur ni använder er av leken i er undervisning. Lottningen avgörs den 19 maj. Lycka till!!


Här kan ni läsa och få tips på hur ni kan möta barnens oro om kriget.




bottom of page