_MG_3760 HD.jpg

Vi föreläser på Talentums dagar för förskolechefer i September

I september anordnar Telentum 2 heldagar med föreläsningar och en heldag med workshops riktade mot chefer i förskolan. Temat är det pedagogiska ledarskapet i en förskola under förändring och målet är att ta den reviderade läroplanen från teori till praktik. Vi föreläser den 20 september under rubriken ”Hur skapar du ett fungerande arbetssätt för dokumentation som lever upp till de nya kraven i läroplanen”