top of page
_MG_3760 HD.jpg

Valborgsfirande genom tiderna

Att fira valborg har en lång tradition i Sverige med anor från medeltiden och som så många andra traditioner kom den ursprungligen från Tyskland. Seden lever kvar men genom åren har anledningen till varför vi firar den ändrat.


På medeltiden var Sverige katolskt och på första maj firades helgonet Walpurgis. Walpurgis eller Valborg som hon kallades på svenska var en engelsk prinsessa som levde på 700-talet. Hon blev kallad till Tyskland för att kristna befolkningen och verkade i ett kloster i Heidenheim. Efter hennes död flyttade hennes reliker den första maj och därför har Valborg namnsdag denna dag i Sverige.


I Tyskland var Valborgsmässoafton även tiden då häxsabbaten inträffade. Enligt folktron var häxsabbaten en högtid som häxor firar med djävulen. Detta anses vara förklaringen till att eldar tändes som skyddar mot det onda på denna dag.


Runt Valborg kunder böndernas boskap i Sverige släppas ut ut lagårdar för att beta ute. För att skrämma bort rovdjur och magiska krafter tände bönderna eldar för att skydda sina djur.


I Sverige har Valborg från allra första tiden förknippats med fest för ungdomar. På medeltiden gick pojkar och flickor i det som nu är södra Sverige runt gårdarna för att uppvakta bönderna. Om det inte fick ringa i kyrkklockorna för att samla ungdomarna i trakten tände de eldar för att få uppmärksamhet och signalera till andra ungdomar. Dessa eldar är ursprung till de eldar vi tänder idag enligt vissa tolkningar. Runt om i vårt land benämns eldarna med olika namn. Det kan vara

valborgseld, valborgsmässobål, majbål, majkasa eller majbrasa.På vissa platser används även fyrverkerier och smällare.


Under 1800 talet blev valborg förknippat med superi i de växande storstäderna. Superiet som var utbrett speglar de mycket hårda villkor som arbetarna levde i.


Idag är Valborg den första vårfesten och den växte i popularitet under efterkrigstiden när arbetar-och folkrörelseorgansationer tände valborgseldar i bostadsområden.

För studenter på högskolor och universitet är Valborg en stor högtidsdag då de sätter på sig studentmössa. Det firas med olika evenemang och i Uppsala anordnas forsränning med egna byggda farkost.


Runt om i Sverige arrangerar kommuner, organisationer och föreningar valborgsfirande med stora eldar, körsång och andra aktiviteter. I Landskrona dramatiseras kampen mellan vinter och sommar genom ett rollspel till häst.

På stranden kämpar vintergreven om att behålla kylan medans sommargreven kämpar om att få det varmt och sommar. I länken här nedan kan du ta del av skådespelet.


Kommentare


bottom of page