top of page
_MG_3760 HD.jpg

Värna barns lekstyrka


Margareta Öhman som är författare legitimerad psykolog och familjeterapeut har under våren gett ut två nya böcker på Gothiakompetens förlag med tema barns lek.


Den ena heter Värna barns lekstyrka och den andra heter Låt leken främja språket.


Jag har läst Värna barns lekstyrka (och kommer under sommaren läsa den andra så återkommer till den senare) och fick med mig flera nya tankar och reflektioner kring vikten av barns lek. Som det står i förskolans läroplan är leken grunden för utveckling, lärande och välbefinnande (sid 8 Lpfö-18) och leken behöver få en stor plats under barnens dagar på våra förskolor. Vårt ansvar som vuxna är också viktig för att stödja och ge barnen förutsättningar att utveckla sina lekar. För att kunna göra det krävs det att vi har kunskap om barnens lekar.


Längst bak i boken har Margareta skrivit ett leklexikon som förklara alla hennes begrepp som hon använder sig av i boken och dessa ord kan vara bra att titta igenom redan innan du läser boken. Något som jag själv reflekterad över är att det finns flera begrepp inom förskolans värld just inom leken som vi egentligen menar samma sak kring. Till exempel låtsaslekande kan beskrivas av andra som rollek. Det kan skapa lite förvirring i början när man läser.


I denna boken lyfter Margareta vikten av att pedagogerna i förskolan har en samsyn kring barnens lek och att vi tar oss tid att reflektera kring den. Vilken miljö erbjuder vi barnen att leka i inne och ute , vilket material finns tillgängligt i barnens lek och behöver vi förändra något. I boken finns det flera tips på frågor att reflektera kring som pedagoger.


S-Ö-T Samförstånd-Ömsesidighet-Turtagande. Hur stödjer vi barnen i deras samförstånd i deras lekar, hur hjälper vi dem att det uppstår ömsesidighet och turtagande? Tre viktiga ord att alltid ha med oss i våra reflektioner kring barnens lekar.


Jag kan rekommendera Margaretas bok som stöd och inspiration när ni vill stödja och utveckla ert uppdrag kring barns lek. Den är läsvärd och kan vara bra att plocka fram lite då och då och reflektera själv eller tillsammans med kollegorna.


Förskolan är en otroligt viktigt arena för barnen att leka. Vi pedagoger behöver alltid fylla på vår kunskap kring barnens lek.


Comments


bottom of page