top of page
_MG_3760 HD.jpg

Världens bästa lekplats - naturen


I de nära naturområdena både i staden och på landet hittar vi de bästa lekplatserna. Skogsdungen eller skogen erbjuder klättring, kojbyggen och massor av lek. Öppna ytor som äng eller allmänningar ger möjlighet att springa och leka tillsammans. Vid vatten kan vi förundras över vattnets rörelse och djuren som bor där under ytan.


I naturen utmanar barnen sin fantasi så att de skapar det material de behöver av det naturmaterial som är tillgängligt. Det finns väldigt sällan färdiga lösningar på det barnen behöver utan de får skapa, bygga och låtsas att saker är något helt annat än vad de är.

I naturen är det också väldigt sällan barnen själv ger en eller två saker högre status än de andra. Inne på förskolan kan det vara en kloss eller en bil som är bättre än alla andra även om det finns saker som är snarlika.

Ute går det också bra att springa och låta och det finns inga väggar som gör det trångt.

Det är som naturen är skapad för att innehålla mindre regler och meningsskiljaktigheter. Ute kan barnen springa, låta och hitta sina egna lösningar.


För barnen kan naturen också boosta immunförsvaret. På Helsingfors universitet har forskare undersökt om barns immunförsvar blir starkare av att barnen är i kontakt med jordmån på förskolegården. I forskningen på förskolan gjordes några förskolegårdar om så att barnen fick kontakt med jordmån både i sin lek och i undervisningen. Resultat av deras forskning visar att när barnen leker i jordmån så ökar mångfalden av bakterier på deras hud och i tarmen och detta tror forskarna resulterar i bättre immunförsvar.


Karolinska institutet har gjort forskning på hur naturen kan minska stress hos vuxna. Bara av att titta på en bild av natur får stressnivåerna att gå ner. Forskarna tror bland annat att det beror på att naturen är fascinerande och fångar vår uppmärksamhet samtidigt som mer energikrävande kognitiva processer får vila.


På högskolan i Gävle har forskning visat att barn som inte tillbringar tid i naturen och får möjlighet att få erfarenhet av den, uppskatta den och bli trygg i den inte utvecklar känslomässiga band till den och skyddar den. Genom att besöka en naturplats och leka där med vuxna som är intresserade av naturen menar forskarna att barnen kan utveckla förståelse för naturen och vara trygga i den för att också skydda den.


Vad kan du hitta på i naturen i dag med din barngrupp?Denna artikel om Helsingfors universitets forskning är från finska Yle. I Finland kallas förskola för daghem.I denna artikel beskrivs det kortfattat om forskning om naturens påverkan på oss.
I denna artikel beskriv forskningen på Högskolan i Gävle.

Σχόλια


bottom of page