top of page
_MG_3760 HD.jpg

Trygg och välkommen – Föreläsning på Rikskonferens för familjedaghem

Gothia Fortbildning anordnar varje år en konferens med inriktning på dagbarnvårdare och chefer inom barnomsorg. Konferensprogrammet är skräddarsytt för dig som arbetar med barn i familjedaghem och i år fokuserar vi bland annat på relationer. Det handlar om att bemöta de tålamodsprövande barnen som utmanar oss men också om att få till en professionell dialog med föräldrar vi upplever kräver lite extra av oss och verksamheten.


På konferensen föreläser Camilla Lindgren om Trygg och välkommen

Hur gör vi så att våra nya dagbarn känner sig tryggt välkomna från första stund i familjedaghemmet? Föreläsningen beskriver hur RUS-modellens observationer kan vägleda dig i att skapa nära och trygga relationer. De konkreta exemplen utgår från verkliga och vardagliga situationer vi alla kan känna igen oss i. Det handlar om att använda dig själv som redskap i relationsbygget till det nya barnet i gruppen men också om hur du stöttar barnet i att upptäcka den nya tillvaro som din verksamhet utgör och få hjälp med att sätta ord på det.


Konferensen hålls 26-27 maj på Fazer Konferens i Stockholm. Mer information och anmälan finns på www.gothiafortbildning.se

Comments


bottom of page