top of page
_MG_3760 HD.jpg

Tomten och Trollet tänker om matematik

Tomten har varit vid en förskola och hör pedagoger och barn använda ord som , sortera ordning och mönster. Vad är det undrar Trollet. I denna filmen så får ni höra och se hur Tomten och Trollet pratar om några av matematikens grunder utifrån ett förskoleperspektiv.


I förskolan är grunderna i matematik en del av den dagliga utbildningen, i rutiner undervisning och i barnens lek. Varje dag pratar barn och pedagoger om mängd, tid, mönster antal, ordning, mätning och hur saker förändras. Genom matematiken undersöker barnen sin omgivning och samarbetar med andra för att kunna lösa olika problem som uppstår under en dag.


I förskolans läroplan står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

“ förmåga att urskilja uttrycka undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen” sid 14 Lpfö-18


För att barnen ska få möjlighet till detta behöver pedagogerna sätta ord på begreppen och ha samtal om vad begreppen innebär och betyder i konkreta sammanhang. Bäst lär sig barn när de själva får vara aktiva och använda sina sinnen. I sitt arbete behöver också pedagogerna koppla de olika begreppen till ordet matematik


Genom att vi pedagoger använder ordet matematik så har barnen hört och vet vad det är när de lämnar förskolan för sin fortsatta utbildning i förskoleklass.Barnen kan då få en upplevelse av att det känner jag till och det har jag gjort mycket i förskolan.


Under detta året har det kommit ny spännande forskning från Uppsala och Göteborg visar att grundläggande matematik är en del av barnens liv från ung ålder.


Mer om forskningen kan ni läsa vår artikel som heter I Uppsala händer det spännande saker.


Här kan ni se den första filmen om matematik med Tomten och Trollet....håll utkik det kommer en till ....
Comments


bottom of page