top of page
_MG_3760 HD.jpg

Tips på språkmaterial

Idag vill jag tipsa om ett stort språkmaterial som finns på den svenskspråkiga Folkhälsan i Finlands hemsida. Här hittar du tips på hur du dramatiserar välkända sagor om till exempel Lilla Anna, Ellen eller Den mycket hungriga larven.

Länken innehåller också ett stort urval av kort med tecknade bilder med till exempel kläder, kroppsdelar, djur, vardagsföremål eller mat. Korten finns både med text och utan text. Bilderna är tydliga och är en stor hjälp för att visualisera ord i barnens vardag.

Materialet innehåller också ett stort utbud av material för att arbeta med barns språkmedvetenhet. Det finns kort med bland annat rimord, sammansatta ord och vad som hör ihop. Under fliken adjektiv hittar du kort med saker som är beskrivna med om det finns ett en eller ett framför och med egenskaper. Till exempel ett äpple - syrligt, en sten-hård. Det mesta materialet som vänder sig mot skolåldern är utan bilder.

Detta tydliga och lätt tillgängliga material kan du använda när du arbetar med förskolans uppdrag att stimulera barnens språkutveckling i svenska. Alla barn ska i förskolan få förutsättningar att utveckla ett nyanserat och rikt talspråk, leka med språket och utveckla sin förmåga att berätta och uttrycka sina tankar och funderingar i olika sammanhang och skilda syften.


I det finlandssvenska språket är daghem detsamma som förskola i Sverige. Därför står det daghem i länken och i eventuella texter som du läser på sidan. En del ord är också annorlunda. Till exempel används orden kravatt om slips.

Som i alla språk influeras språket av andra språk och lånord används och blir en del av språket. I det finlandssvenska språket kallas de finska lånorden som har blivit finlandssvenska finlandismer. I detta material finns det en flik där du kan se några finlandismer och vad de betyder på svenska.

Comments


bottom of page