top of page
_MG_3760 HD.jpg

Tips- Mumin och vännerna visar bokstäver och siffrorTill alla som älskar Mumin och till alla som letar efter material om bokstäver och siffror har vi hittat en lite skatt på Mumins officiella hemsida.
Här på sidan hittar du bokstäver med kända karaktärer från Tove Janssons sagor om Mumin. Det finns en bild med hela alfabetet och sedan kan du ladda ner bilder med en bokstav på varje bild. Alfabeten och bokstäverna finns till det svenska, finska och engelska alfabetet. I materialet är gjort med stora bokstäver, versaler.


I materialet finns det även en bild med siffror från 1-10 och bilder med en siffra på varje bild. Siffran 0 finns med på en bild.

Vidare i materialet finns det korsord för yngre och äldre samt orden glädje, kärlek, läsa och Mumin, alla skriva med versaler att ladda ner och färglägga.


På din sida skriver de att:


"Att kunna uttrycka sig är bland det viktigaste i världen. Det gör att du kan verbalisera dina drömmar, knyta an till andra, engagera dig för de stora frågorna i vårt samhälle och skapa förändring.

Forskning visar att den som utvecklar en kärlek till läsande och skrivande i ett tidigt skede i livet också får en bättre empatiförmåga och förståelse för andra kulturer och levnadssätt. I praktiken vidgar goda läs- och skrivkunskaper ungas vyer.


Genom bland annat högläsning, samtal om litteratur och andra texter och lek med bokstäver väcker vi barnens läs och skriv lust på förskolan.

Comments


bottom of page