top of page
_MG_3760 HD.jpg

Tips att tänka på när utbildningen flyttar ut gården eller i närmiljön



Nu går vi in i vår andra termin av anpassningar utifrån Covid-19. Runt om i landet ser anpassningarna olika ut men det vi har gemensamt är att vi alla ska vara ute så mycket som möjligt.

I början tog det mycket tid att hitta nya rutiner för hämtning, lämning ute och för dem som hade möjlighet att äta och sova ute. Nu när rutinerna är bekanta har vi genom olika nätverk fått frågan hur utbildningen och den planerade undervisningen kan genomföras ute.

Vi har fått frågan om hur pedagogen kan fångar barns intresse på gården då barnen är vana att tiden ute på gården/närmiljö är till för deras egen aktivitet. Att som pedagog fånga barnens intresse och initiera en planerad undervisning är inte alltid det lättaste.

Andra har frågat om hur de hittar vad som intresserar barnen ute och ta vara på det i den planerade undervisningen.


Med denna artikel vill vi ge dig tips på hur du fångar barnens intresse och utmanar barnen till nya upptäckter.


Grunden för arbetet är att skapa skapa förutsägbarhet och trygghet hos barngruppen. Tryggheten är grunden för att att barnen ska vara kvar i aktiviteterna med dig och för barnens lärande. I vår bok Pedagogens tysta kunskap beskriver vi hur viktig anknytningen är till pedagogerna för att barnet ska kunna ta del av förskolans utbildning.


Det är pedagogens ansvar att hitta arbetssätt både kring att uppmärksamma barns intresse och erbjuda en varierad utbildning. I Lpfö står det att barnens intressen, erfarenheter och behov ska pedagogerna ta hänsyn till samtidigt som barnen ska fortlöpande utmanas utifrån läroplanens mål för nya upptäckter och kunskaper. Även under dessa annorlunda tider måste vi fortsätta med förskolans uppdrag och erbjuda barnen en utbildning som är rolig, trygg och lärorik.


Undervisning ute kan ske under hela utevistelsen i olika sammanhang. Vi har valt att kalla dessa situationer för aktivitet eller lekar för att förenkla för dig som läsare.


Att tänka på innan undervisningen genomförs ute


Börja med att välja en aktivitet och en plats på gården eller närmiljön som passar för den. Välj en aktivitet som som du kan koppla till något mål i läroplanen, som du har gjort innan och kan och som du vet intresserar många av barnen. Intresse och engagemang smittar av sig och om barnen blir intresserade kommer de vilja göra om aktiviteten många gånger, vid fler tillfällen.


Genom att göra samma aktiviteter flera gånger och återupprepa skapas en kontinuitet, igenkänning och därigenom en trygghet.

En del barn behöver få uppleva en aktivitet flera gånger innan de själv aktivt vill delta. De kan behöva veta hur det går till innan de är med och därför är det viktigt att det är lika flera gånger.


I början kan det underlätta om du väljer en aktivitet som inte kräver mycket material som du behöver ta ut och in igen.


När du väljer plats behöver du ta hänsyn till om du behöver stora tomma ytor för rörelse eller om du behöver en liten plats där ni kan sitta. Om du är på gården behöver du kommunicera med kollegor om dina planer för din aktivitet så att du kan genomföra den. Ska du göra en rörelse aktivitet behöver du yta där barnen kan springa utan att springa in i andra barnens lekar eller aktiviteter.


Välja aktivitet


Utifrån barnens kunnande och erfarenhet behöver du välja olika aktiviteter.

Yngre barn brukar uppskatta aktiviteter med mycket spontanitet och få instruktioner medan äldre barn tycker om aktiviteter med fler instruktioner och spänning.


Yngre barns hjärnor behöver har stor fokus på motoriken och på att förflytta sig. Då är det svårt att ta in fler instruktioner. Äldre barns hjärnor har kapacitet att göra båda samtidigt, att röra på sig och att lyssna.


Fundera på hur du ska introducera den första gången ni ska göra det tillsammans. Ju mer du kan visa hur man gör istället för att prata långa stunder desto bättre. Barnen tappar snabbt koncentrationen om de behöver lyssna på långa instruktioner innan aktiviteten börjar.


Fundera på vilka lekar du kan där det inte uppstår så många konflikter. Ju färre konflikter det blir i leken desto längre kan den lekas.

Lekar där barnen blir tagna eller åker ut kan skapa konflikter. Vid lekar där man ska bli tagen blir det tävling och det blir lätt hårda tag och barnen blir ledsna för att de blir tagna. En del barn tycker att det är jobbigt när de är i centrum och vill då kanske inte vara med för att alla tittar på den, tex vid kull lekar.

Lekar som innehåller mycket improvisation och inte givna regler för vad som är rätt och fel är att föredra.


Hur många barn kan du ha med?

Fundera på hur många barn som du kan ha med så att du har möjlighet att bekräfta och uppmuntra varje barn. Det är viktigt att varje barn upplever att den är sedd av dig som pedagog. För att barnen ska uppleva att de är sedda behöver du kunna ha ögonkontakt med alla och benämna dem med namn under aktiviteten. Få barn i förskoleåldern uppfattar att de är inkluderade när pedagogen ger instruktioner till alla genom att till exempel säga “-Kom alla barn” och därför behöver du benämna barnen vid namn när du ger nya instruktioner.


För barn är det viktigt att veta när något börjar och slutar. Fundera ut hur du vill börja och avsluta din aktivitet. Namnsånger brukar vara uppskattade att börja med och en liten ramsa att avsluta med.


Är ni fler pedagoger som är med i aktiviteten ska ni bestämma innan vem det är som leder den. Barnen håller koncentrationen längre när de vet vem de ska lyssna och titta på.

Ha gärna en fusklapp i fickan om du känner att du behöver stöd för att komma ihåg vad du vill göra tillsammans med barnen.


Ha roligt! Tycker du att det är kul så gör oftast barnen det också.


Här följer några frågor som du kan reflektera över själv eller med kollegor inför din aktivitet.

  1. Fundera kring vilka aktiviteter du kan göra ute som du också brukar göra inne?

  2. Vilka mål i läroplanen är du trygg att arbeta med och vilka är barnen intresserade av?

  3. Fundera kring var på gården du vill ha din aktivitet och hur många barn som ska vara med?

  4. Vad är din utmaning med att undervisa ute?


Förskoleforum

I artikeln Kartlägg utemiljön med fokus på fysisk aktivitet av Sanne Björklund på Förskoleforum kan du läsa mer om utemiljöns möjligheter. https://forskoleforum.se/

Du kan prova Förskoleforum gratis under två månader



Comments


bottom of page