_MG_3760 HD.jpg

Tänka om - Kunskap

Under sommarmånaderna är de flesta pedagoger lediga från sitt arbete och träffar inte barnen på några veckor. Under denna tid fortsätter barnen utveckla sina kunskaper på olika sätt på förskolan och hemma. Barnens kunskaper och erfarenheter kan bli en spännande start på den nya terminen.

Ordet kunskap beskrivs i läroplanen som begrepp som kommer till uttryck i många olika former som alla är lika viktiga. I läroplanen förklaras kunskap med fyra ord som börjar på bokstaven f, fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. Alla dessa former förutsätter och samverkar med varandra.

Fakta är kunskaper som vi vet är sanna och