_MG_3760 HD.jpg

Tänka om - Bildning

I förskolans uppdrag ingår det att arbeta här och nu med barnen och att ha ett tänk om hur det vi gör idag främjar barnets livslånga lärande. Vi pedagoger har ett ansvar att tänka på och ge de förutsättningar vi kan inom ramarna för vår utbildning så att barnen lär genom hela livet. Det innebär att vi ska förbereda barnen för en framtid vi ännu vet mycket lite om idag. Det livslånga lärandet handlar om

en utveckling av hela människan och som en fortgående process genom en människas hela liv. Denna process kallas för bildning och tar aldrig slut.


Bildning handlar om att förändras och växa som männis