_MG_3760 HD.jpg

Svensk förskola i världen

På Umeå universitet pågår det forskning om hur svenska fristående förskolor och skolor kan etablera sig utomlands. Linda Rönnberg, professor i pedagogiskt arbete med inriktning på styrning och utvärdering forskar bland annat om förutsättningarna för etablering i sitt projekt Going Global. Verbala Stigar har erfarenhet av samarbetet med andra förskoleföretag både på Nord Irland och i Japan och detta ville Linda höra mer av genom en intervju med Tuula. Forskningsprojektet pågår mellan 20-23 och finansieras av Vetenskapsrådet.

I samtalet pratade vi om hur vi kom på idéerna om att öppna en förskola på Nord Irland och utbilda pedagoger i Japan, om vi har fått hjälp från myndigheter eller organisationer och hur uppdraget i förskolans läroplan tas emot utomlands. Det som var Verbala Stigars drivmotor i etableringen utomlands var att det skulle ge förutsättninga