_MG_3760 HD.jpg

Svensk förskola i världen

På Umeå universitet pågår det forskning om hur svenska fristående förskolor och skolor kan etablera sig utomlands. Linda Rönnberg, professor i pedagogiskt arbete med inriktning på styrning och utvärdering forskar bland annat om förutsättningarna för etablering i sitt projekt Going Global. Verbala Stigar har erfarenhet av samarbetet med andra förskoleföretag både på Nord Irland och i Japan och detta ville Linda höra mer av genom en intervju med Tuula. Forskningsprojektet pågår mellan 20-23 och finansieras av Vetenskapsrådet.

I samtalet pratade vi om hur vi kom på idéerna om att öppna en förskola på Nord Irland och utbilda pedagoger i Japan, om vi har fått hjälp från myndigheter eller organisationer och hur uppdraget i förskolans läroplan tas emot utomlands. Det som var Verbala Stigars drivmotor i etableringen utomlands var att det skulle ge förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan pedagoger och genom det en utveckling av den egna verksamheten.

Tuula berättade att våra samarbetspartners hade kunskaper om svensk förskola och en positiv bil