top of page
_MG_3760 HD.jpg

Svensk förskola i världen

På Umeå universitet pågår det forskning om hur svenska fristående förskolor och skolor kan etablera sig utomlands. Linda Rönnberg, professor i pedagogiskt arbete med inriktning på styrning och utvärdering forskar bland annat om förutsättningarna för etablering i sitt projekt Going Global. Verbala Stigar har erfarenhet av samarbetet med andra förskoleföretag både på Nord Irland och i Japan och detta ville Linda höra mer av genom en intervju med Tuula. Forskningsprojektet pågår mellan 20-23 och finansieras av Vetenskapsrådet.

I samtalet pratade vi om hur vi kom på idéerna om att öppna en förskola på Nord Irland och utbilda pedagoger i Japan, om vi har fått hjälp från myndigheter eller organisationer och hur uppdraget i förskolans läroplan tas emot utomlands. Det som var Verbala Stigars drivmotor i etableringen utomlands var att det skulle ge förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan pedagoger och genom det en utveckling av den egna verksamheten.

Tuula berättade att våra samarbetspartners hade kunskaper om svensk förskola och en positiv bild av den och att Verbala Stigar blev väl mottagen i både länderna. Verbala Stigar blev ansiktet utåt för svensk förskola. Vid en etablering med både förskolor och utbildning behöver verksamheten givetvis anpassa sig till den lokala kulturen och regelverket men det finns också likheter i ländernas verksamheter.


Etableringen på Nord Irland fick vi lägga på hyllan när beslutet på Brexit kom. När vi började fundera på att öppna en förskola på Nord Irland var att det låg i EU en av förutsättningarna för en etablering tillsammans med att språket är engelska och att det går att komma hem med en dags restid. Verbala Stigar har fortfarande samarbete med olika aktörer i Japan.Linda var också nyfiken på hur Friluftsfrämjandets Skogsmulle verksamhet har etablerat sig i både Finland och Japan. I intervjun berättade Tuula som också är kursledare inom Friluftsfrämjandet om sina erfarenheter om att leda kurser och utbyta erfarenheter med kursdeltagare i dessa länder. Linda undrade också hur det kommer sig att Skogsmulle verksamheten har en så stor genomslagskraft. Tuula berättade att verksamheten utgår från barnens intresse och baseras på att barnen lär genom att använda alla sina sinnen i ett naturområde i närmiljön.


Skogsmulle verksamheten ger också ledarna kunskaper om vad de kan göra i skogen med barnen så att vistelserna i naturen med barngruppen fylls med lärande och utveckling. Genom att utbilda ledare och erbjuda en verksamhet som barnen tycker är rolig har Skogsmulle blivit väl etablerad både i Finland och Japan.


Vi ser fram emot att ta läsa den slutgiltiga rapporten om några år!
Comentários


bottom of page