top of page
_MG_3760 HD.jpg

Stövel, saapas, שטיוול

På hur många språk kan vi i vår barngrupp säga stövlar, träd eller löv? Detta var en frågeställning som kom upp under en fruktstund ute i skogen för ett par år sedan. Vid det tillfället kom vi på att vi kunde ordet stövel på 9 språk.

Den 21 februari är det internationella modersmålsdagen. Dagen instiftades av Unesco 1999 för att främja språklig mångfald i medlemsländerna.


För mer än 800 år sedan var det Samiska och Finska som talades i det som i dag är Sverige. Från 800 talet ,under vikingatiden så började svenskan urskiljas som ett eget språk. Under 1600 talet så var det mindre än hälften av befolkningen som talade det svenska språket som första språk. Då var det många som använde det tyska språket som modersmål, även våra dialekter under denna tiden kunde skilja sig så mycket åt att de uppfattades som olika språk. Så Svenska som det språk vi tala i dag är ett ungt språk och i ständig förändring när vi får nya ord med influenser från andra språk.


I Sverige uppskattas det att det talas ca 200 modersmål, störst är svenska sedan kommer finska och arabiska. Några av språken som talas är på väg att dö ut och talas endast av några få hundra personer i Sverige.


I våra barngrupper runt om i Sverige möter vi oftast barn med modersmål som vi kanske själva som pedagog inte kan. Hur kan vi göra för att arbeta utifrån vårt uppdrag att ge alla barnen i barngruppen möjlighet att utveckla barnens modersmål och det svenska språket? Hur synliggör vi att det finns flera modersmål i barngruppen? Hur stödjer vi pedagogerna barnen i deras språkliga samvaro?


Vårt språk är starkt kopplad till vår identitet och vem vi är, så i vårt arbete med modersmål är samarbetet med barnens vårdnadshavare en viktig del. Artikel 30 i barnkonventionen fast ställer att barn har rätt till sitt språk och sin kultur. Många språk har dialektala uttal och för att det ska bli rätt för barnen i uttal så fråga vårdnadshavarna om du får spela in hur det låter när vårdnadshavaren säger orden.


Under introduktionen med nya familjer där barnen kanske är yngre eller nyanlända till Sverige har det för oss varit en hjälp att lära sig några ord på barnens modersmål i vårt arbete med att skapa trygga relationer. Att till exempel under maten veta vad mjölk och vatten heter på barnens modersmål och fråga vilket barnet vill dricka. I bland kan det vara en utmaning att lyckas uttala det rätt men då brukar barnet fnissa och säga ordet med rätt uttal. Det viktigaste är att vi försöker och visar ett intresse och nyfikenhet för barnens modersmål.Barnböcker är också en stor hjälp i vårt arbete både med det svenska språket och modersmål. I dag finns många böcker tillgängliga digitalt på flera språk. Det är även viktigt att ha tillgång till böckerna för att kunna titta på bilder och se flera alfabeten för att synliggöra att bokstäver ser ut på många sätt. Vissa böcker läser vi bakifrån och fram, vissa framifrån och bak och vissa uppifrån och ner.


I dag går det också att hitta böcker där sagan, berättelsen är skriven båda på svenska och ett modersmål. På Kulturrådets hemsida kan ni få lite hjälp med inspiration på nya böcker https://www.kulturradet.se/publikationer/barn--och-ungdomsbokskatalogen-202223/

Några funderingar ni kan reflektera tillsammans över.

Hur arbetar ni med modermåls uppdraget i er personalgrupp?

Hur inkluderar ni vårdnadshavarna till barnen i ert arbete?

Vilken är er största utmaning i ert uppdrag med modersmål?


Sofie Tubbin är musikpedagog i Jönköpings kommun och arbetar i ett förskoleområde där det finns 25 modersmål i barngrupperna. Genom sitt intresse och kunskap i musik så har hon valt musiken som ett arbetssätt för att ge barnen möjlighet att utveckla modersmål. Genom att visa intresse för modersmålen som finns representerade i barngruppen ber hon vårdnadshavarna om hjälp med att lära sig vad saker och ting heter på flera språk och byter ut orden i visor så flera barn kan känna igen ord i det som de sjunger.


Här är två av Sofies sånger en om hur vi säger hej på flera modersmål och en där vi får lära oss räkna på flera modersmål.Här kan ni läsa mer om internationella modersmålsdagen


Här kan ni läsa mer om flerspråkighet i förskolan

Comments


bottom of page