top of page
_MG_3760 HD.jpg

Språkutveckling på 32 språk

På bokstart finns det ett fantastiskt material om barns språkutveckling på 32 språk som vänder sig till föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Materialet är framtaget av myndigheten Kulturrådet i det nationella projektet Bokstart för att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling.


Materialet består av fyra A4 papper som kortfattat beskriver barns språkutveckling från ca 6 månader, från 1 år, 18 månader och tre år.


Till höger på hemsidan finns informationstexterna som även går att trycka ut.

På sidan finns även en längre folder om hur vuxna kan stimulera barns språkutveckling.


https://www.bokstart.se/ombokstart/bidrag-och-material/informationsmaterial/bottom of page