_MG_3760 HD.jpg

Språkutveckling på 32 språk

På bokstart finns det ett fantastiskt material om barns språkutveckling på 32 språk som vänder sig till föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Materialet är framtaget av myndigheten Kulturrådet i det nationella projektet Bokstart för att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling.