_MG_3760 HD.jpg

Skvaller- ett sätt att be om hjälp


När barnen kommer till oss pedagoger och talar om vad som händer dem själv eller kamraterna är det ett sätt att be om hjälp. För barnen krävs det både tilltro till pedagogerna och mod att berätta vad de upplevt och att be om hjälp. Barnen förväntar sig att pedagogerna ska ta tag i det som barnen förmedlar. När barnen i dessa situationer bemöts med att det är skvaller de förmedlar och pedagogerna värderar det som något negativt och mindre viktigt att ta tag i våra arbetslag.

<