top of page
_MG_3760 HD.jpg

Skogsmulle i praktiken och hållbar utveckling

Lördagen den 29/5 2021 genomförde Asahi Travel International Inc. ett seminarium med rubriken Skogsmulle i praktiken och hållbar utbildning. Vi, Camilla och Tuula fick förmånen att föreläsa på detta seminarium som ledare i Friluftsfrämjandet. Asahi Travel anordnar bland annat studieresor till Sverige för studenter, lärare och professorer som är intresserade av svensk förskola.


Skogsmulleverksamheten är Friluftsfrämjandets friluftsverksamhet för barn 5-6 år. Skogsmulle är en sagofigur som besöker barnen och är en symbol för att ta hänsyn till naturen.


Innan vi föreläste på seminariet hade deltagarna fått titta på en kort film på Youtube som visar leken “ Byta Träd”. I vår föreläsning utgick vi från denna lek och hur ledaren kan leda för inkludering och hur den kan koppas till förskolans läroplan och barnkonventionen.Seminariet öppnades av Yutaka Takami, ordförande i Friluftsfrämjandet i Japan och han berättade bland annat att Skogsmulle i Japan har 50 medlemsorganisationer och att ca 12000 barn som deltar i Skogsmulle varje år.


Efter att Yutaka hade berättat om deras verksamhet fick vi som inbjudna gäster prata om hur man är en bra ledare inom Friluftsfrämjandet och ledare för Skogsmulleverksamheten för barn. Vi kopplade ledarskapet till Barnkonventionen, de Globala målen samt till Förskolans läroplan i Japan och Sverige.


Efter att vi gjort vår presentation så fick vi frågor av Professor Yasutomi Sato vid Tokyo Kasei Universtiy.


Professor Sato frågade oss vad vi tycker är viktigt med Skogsmulle programmet


För oss är det viktigt att vi ledare visar att vi har roligt, för det smittar av sig på barnen och då blir det en positiv upplevelse för barnen att vara ute i naturen.


Som ledare i Friluftsfrämjandet behöver vi inte kunna allt utan vi lär tillsammans med barnen. Genom att barnen visar nyfikenhet och vi tillsammans pratar om våra upptäckter så kan vi reflekterar tillsamman om det vi upplever.


I Skogsmulle får barnen en upplevelsebaserad inlärning, Det är på riktigt barnen får känna, lukta, titta och lyssna och på det sättet lära sig och se samband.


Hur kopplar ni Skogsmulle till de globala målen?
Vi tycker att det går hand i hand. Genom att barnen lär sig hur man är i naturen, vad man gör där och hur man tar hand om sig själv där arbetar ledarna mot mål nummer 3, god hälsa och välbefinnande. Genom att barnen lär sig ta hand om sig själv kan man också ta hand om andra, kamrater och i ett större perspektiv naturen.


I Skogsmulleverksamheten finns det ett syfte och en plan för vad som ska ingå, precis som i alla utbildningar. På detta sätt kan Skogsmulle vara med och ge barnen en god utbildning, mål nummer 4.


För att leva upp till mål nummer 5, jämställdhet behöver ledarna ha kunskap om jämställdhet och hur ledarnas förhållningssätt påverkar barnens rättigheter och möjligheter till jämställdhet. I Sverige i förskolorna är detta ett aktivt arbete.


Mål nummer 12 och 13 är mål som ledarna lätt kan lyfta i Skogsmulleverksamheten på barnens nivå. Hur är vi rädda om vår gemensamma natur och hur använder vi återvunnet material? En så enkel sak kan vara att barnen matsäck inte packas i engångsplastpåsar utan i förpackningar som kan användas om och om igen.


Mål nummer 15 och dess innehåll är en stor del av Skogsmulleverksamheten. Efter barnens kunskap och erfarenhet visar ledaren på kretslopp och mångfalden av växter och djur i den natur barnen är.


Genom att skapa vänskapsrelationer i gruppen och ett gemensamt intresse för naturen att samlas kring kan ledaren främja ett klimat i gruppen som minskar konflikterna.

I förskolan, genom ett medvetet arbetssätt kan förskollärarna ge barn verktyg för hur konflikter löses genom samtal. Detta är vad målnummer 16 handlar om för barn i 5-6 års åldern.


Genom att Skogsmulle sprider sig till många länder så är det fler som ser fördelarna med denna metod. Metoden stärks också genom att den provas ur fler perspektiv genom erfarenhetsutbyte. Vi har haft kurser i Sverige, Finland och Japan och ur detta har vi fått fler perspektiv och anpassar våra kurser utefter den nya kunskapen. Detta är mål nummer 17.
Vad är det som ni tycker är viktigt för ledare av Skogsmulle och vad är det

som ni förväntar er från ledare?


Det är viktigt att ledaren själv tycker det är roligt och att ledaren är lyhörd för barnens intressen och hur barnen reagerar på det som de är med om. Om naturen är en ny erfarenhet för barn behöver de börja med att upptäcka med alla sina sinnen. Om barnen är vana att vara i naturen behöver de utmaningar.

Det viktig att vara förberedd samtidigt som det ska finnas utrymme för flexibilitet. Friluftsfrämjandet förväntas sig att ledaren vill och tycker att det är roligt att vara i naturen tillsammans med sitt och andra barn.

Ledaren ska vara en god förebild för barnen, vara rädd om naturen och varandra.


Till sist, vad vill ni säga till förskollärare som inte praktiserar Skogsmulle ännu?


Skogsmulleverksamheten ger er en metod för vad ni kan göra i naturen så att barnen lär sig mer om naturen. Förskollärarna får en fördjupad kunskap om hur de praktiskt kan arbeta med målen i läroplanen kring natur. För barnen blir det en speciell händelse och de längtar till sin Skogsmulleverksamhet och lära känna Skogsmulle och alla hans vänner.


Feedback från en åhörare

Ni har förmedlat vad det betyder att alla barn är delaktiga och vi från en konkret exempel genom att följa barnet Hugo.

Ni har berättat hur ni tog emot honom och stegvis introducerat honom till en ny lek. Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Jag blev imponerad av att höra hur ni kopplar leken Byt träd med förskolans uppgift och Barnkonventionen.

Det är utmaningar för mig och mina kollegor att praktisera barnkonventionen i verksamheter.

Det är viktigt att delta i kurser och läsa böcker. Era föreläsning har gett mig mycket bra praktiska tips med Byt träd. Byt träd är fantastisk bra idé. Du behöver inte verktyg eller läromedel utan använda skogens resurser.

Vill du veta mer om Skogsmulle och Friluftsfrämjandet kan du besöka Friluftsfrämjandets hemsida.Comments


bottom of page