top of page
_MG_3760 HD.jpg

Ska vi vara vänner?

Tredje torsdagen i oktober uppmärksammar flera förskolor runt om i Sverige Vänskapsdagen som är en dag som hyllar vänskap! Just denna vänskapsdagen är ett initiativ av Bok-Makaren, Rabén & Sjögren och Fridens. När jag söker på vänskapsdagen så kommer det upp flera datum under året som uppmärksammar vänskap och vänskap har uppmärksammats långt bark i historien som i England på 1770 talet. Så passa på att uppmärksamma vänskap året runt tillsammans med era barngrupper.

Att ha en vän eller vänner är ofta en härlig och skön känsla. I bland tar det lång tid att hitta en nära vän och i bland går det fort. Forskning visar att goda relationer ger oss ett ökat välbefinnande och reducerar stress. Vänner gör helt enkelt att vi mår bättre, blir gladare och lever längre.


Vänskap på förskolan kan ju även vara lite utmanande och som pedagog behöver vi finnas nära våra barn under hela dagarna för att se att barnens social samspel och att relationer är positiva och att inte något barn blir utsatt och utanför i lekar och andra situationer på ett kränkande sätt, omedvetet eller medvetet.


Som pedagog behöver vi hjälpa barnen med olika strategier för att vårda och utveckla vänskap för tyvärr går vänskap inte att ta för givet. Men det är en färdighet som går att träna! Ibland finns det barn i våra barngrupper som behöver hjälp att släppa in kamrater i lekar, behöver hjälp att sätta ord på hur leken går till och kanske hur kamraterna känner så det läggs en grund för en trygg relation. Det är viktigt att vara en trygg vuxen som lyssnar på barnens olika infallsvinklar ikring vänskap för den ser väldigt olika ut, vissa vill ha en kamrat att rita tillsammans med, någon en som gillar att leka Sommarskuggan och någon en kamrat som gillar att bygga med kapplastavar. Prata med era barn om vad är en bra vän för dig? Vad gillar du att göra tillsammans med dina vänner?


Pedagogerna behöver även ha en samsyn om alla barn ska få vara med i alla leksituationer, är det en rättighet eller kan vissa barn få leka själva och säga att hen får inte vara med i vår lek? Genom att låta barnen sätta ord på sina känslor och förklara hur de tänker kring olika saker så blir det lättare för kamraterna och pedagogerna att förstå om ett barn kanske inte får vara med i en lek just nu. Det finns oftast en naturlig förklaring.


Hur pratar ni i er personalgrupp om barnens vänskapsrelationer och hur är ni en trygg vuxen för barnen när de behöver hjälp?

  • Får alla barnen i er barngrupp lika mycket stöd i att bygga sociala relationer?

  • Hur lyfter ni tillsammans med barnen när det uppstår meningsskiljaktigheter?

  • Var och när sker det konflikter i er barngrupps olika vänskaps relationer?

  • Hur hjälper ni barnen att lösa de konflikter som uppstår?

  • Har ni en samsyn i arbetslaget hur ni arbetar kring konfliktlösning i barngruppen?

  • Hur inkluderar ni vårdnadshavarna i ert arbete med relationer i er barngrupp?

  • Vad behöver ni utveckla i era arbetssätt för att skapa ett ännu bättre klimat i er barngrupp?


Boktips om vänskap

Det är ju inte alltid ens vän är samma ålder som en själv. Tänk vad spännande när ens bästa vän faktiskt är ens mormor som bor vid havet!


Östans är ute och får en nöt i huvudet, i nöten finns ett frö. Kan man bli vän med ett frö? Östans försöker visa fröet hur man är snäll och hoppas de kan bli vänner.

Vems resa? av Stina Wirsén . En bok om vänskap när den nya kamraten har ett annat modersmål, hur leker vi på olika språk? Lilla Hund vet !


Alfons och Milla av Gunilla Bergström. En bok om vänskap mellan Alfons och Milla och hur Alfons vågar leka med Milla fast han blir retad av killarna att han har en tjej kompis.


Kompisen blir arg av Moni Nilsson och Per Gustavsson. Att leka flera är inte alltid så lätt och det blir lätt starka känslor när man inte får vara med. Att någon tar ens bästa vän, Kompis blir arg arg så det känns som hen brinner.


Tidigare inlägg från oss om vänskap:

コメント


bottom of page