top of page
_MG_3760 HD.jpg

Sasha har en som spelar tuba ......

I höstas träffade jag Malin under en tall i Enskede när vi skulle träna, vi kände inte varandra men under passet så fick jag reda på att Malin höll på med ett mycket spännande projekt, hon skulle ge ut sin allra första barnbok lagom till julen 2022. Något som väckte min nyfikenhet, vad skulle den handla om, vem var illustratören och vilken var målgruppen av läsare/lyssnare.


Malin Gustafsson släppte tillsammans med illustratören Annalena Sandgren boken Familjer i december, en bok om hur många familjekonstellationer som våra barn kan växa upp i som vi möter i våra barngrupper. Vad som är nytt med just denna boken om familjer är att den är skriven på rim för våra yngre barn. Det ger oss möjlighet att själva leka med språket och prova på att rimma på flera ord när vi läser tillsammans med barnen. I slutet av boken finns det flera frågor som kan användas i boksamtal tillsammans i barngruppen.


Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållande enligt artikel 8 i barnkonventionen och i boken Familjer så får vi möjlighet att lyfta denna artikel lite extra genom att med hjälp av boken synliggöra att familjer ser ut på flera sätt och alla är sätt är rätt, ett budskap som Malin och Annalena verkligen får ut i sina texter och illustrationer. Vi får också möjlighet att reflektera kring hur gör vi i min familj och hur gör kamratens familj i olika situationer Dessa reflektioner ger oss möjlighet att vara den kulturella och sociala mötesplatsen som förskolan ska vara enligt förskolans läroplan. Genom att vi använder oss av barnböcker som lyfter mångfald i vår undervisning så kan det ge barnen förmågan att utveckla en förståelse för hur många levnadsförhållande det finns i vår närmaste omgivning i vår kamratgrupp på förskolan.


Den 8 maj är det dags för Malin och Annalenas andra bok och denna gången handlar det om Mammor, mammor av alla de slag med alla de styrkor och egenskaper som mammor kan ha. Även denna boken är skriven på rim och bjuder in till samtal om likheter och olikheter mellan mammor. Vi får i den nya boken möta mammorna till några av barnen från boken familjer och lär känna deras mammor i den nya boken.


Sasha har en som spelar tuba,

någon en som sjunger i kör.

En del har en med ett eget språk.

någon har en som inte hör. ( sid 23 i boken Mammor)


Hur låter en tuba? Har någon i barngruppen hör hur det låter när någon sjunger i kör? Vilka språk kan vi i vår barngrupp? Hur gör vi för att kommunicera med någon som inte hör?


Som ni ser så bjuder boken in till många spännande samtal tillsammans i barngruppen! Även i denna boken finns det många samtalsfrågor i slutet som ni kan använda er av i er undervisning.


Böckerna är i ett bra format som gör den lätt att ta med ut och läsa, och är mycket bläddervänlig för våra yngre barn då det är lite tjockare papper. Jag läser om böckerna gång på gång och får nya idéer och uppslag till samtal med barnen. Jag rekommenderar er varmt Malin och Annalenas böcker om Familjer och Mammor och kanske snart även pappor........till era bokhyllor eller ryggsäckar på förskolan för en trevlig lässtund tillsammans med era barngrupper inne och ute kanske under en tall.


fotograf av bilderna på Malin och Annalena är Elisa Sanvito

Comments


bottom of page