top of page
_MG_3760 HD.jpg

Sammanfattning av RUS -artikel serien

Nu har vi berätta om de fyra områdena i RUS och beskrivit de olika stegen som tillhör varje steg i 28 artiklar . Vi har gett exempel från förskolans vardag på hur pedagoger kan se de olika kriterierna för varje steg och vi har också beskrivit kortfattat hur du och ditt arbetslag kan arbeta med modellen.

I varje artikel har vi skrivit en kort analys om vad pedagogen kan se av barns utveckling och lärande under rubriken Vad såg pedagogen?


Vår förhoppning, när RUS utvecklades var att skapa ett arbetsmaterial som skulle underlätta arbetet för pedagogerna. Att pedagoger ser barns utveckling och behov av trygghet är inget nytt men med RUS hoppades vi att det skulle bli lättare att följa.

Vi hade också en förhoppning om att det skulle skapa ett gemensamt professionellt språk så att vi pedagoger enhetligt kan berätta om vår utbildning och det viktiga arbete vi gör. Genom ett professionellt språk kan vi också höja statusen på de yrken som är verksamma inom förskolan. Vi måste själv sätta ord på vad vi gör, koppla det till förskolans läroplan och berätta varför det är viktigt.


Vi började med RUS 2001 och sedan dess har läroplanen reviderats ett par gånger. I den sista tillkom att pedagogerna ska följa barnens förändrade kunnande. Med RUS följer du barnens utveckling steg för steg och kan på så sätt se förändringen.

Att följa barns förändrade kunnande är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och ger pedagogerna kunskap om hur deras utbildning och undervisning sker mot målen i läroplanen. Med RUS vet ni hur barnen utvecklas och ni baserar era analyser på vad ni vet och inte vad ni tror och tillsammans kan ni arbeta fram metoder för just er barngrupp. I det systematiska kvalitetsarbetet ska pedagogerna också följa upp, analysera och utvärdera sitt eget arbete. Genom att pedagogerna vet vad barnen behöver stöttas i eller utmanas i kan arbetslaget arbeta mot mål de gemensamt har tagit fram.Med RUS vill vi också skapa ett arbetsmaterial som blickar framåt mot förändring. Genom att arbetslaget samtalar om sina observationer, kommer överens och gemensamt tar fram mål att arbeta mot och sedan träffas igen för att se om det har skett en förändring hamnar fokus på pedagogernas arbete och hur det har gett barnen förutsättningar att utveckla kunskaper och förmågor. I förskolan är det aldrig barnen som bär skuld eller ska utvärderas.


Med RUS, upplevde vi själv när vi började arbeta med den, blev även små händelser i barnens vardag och utveckling synliga för oss. När ett barn verbalt ville ha hjälp, tog självständig kontakt eller satte ord på sina känslor var vi medvetna om vad som hände och vi såg hur barnen utvecklades. Med RUS såg vi att en vardag i förskolan kan innefatta så gott som alla mål i läroplanen.


I vårt eget arbete har vi fått återkoppling från bland annat BVC att RUS ger en tydlig bild av barnets utveckling. Vi har i våra utvecklingssamtal använt RUS och våra vårdnadshavare har uttryckt att det ger dem kunskap om till exempel barns lekutveckling.


Vi hoppas att du har haft glädje av vår artikel serier och om du vill fördjupa dina kunskaper kan du ta del av vår Academy utbildning om RUS.תגובות


bottom of page