top of page
_MG_3760 HD.jpg

Säkrare på nätet med nio grundaffekter

I februari deltog vi på en föreläsning som Folkhälsa i Finland anordnade om hur barn kan ges förutsättningar att vistas säkert på nätet när de använder till exempel olika skärmar. Det var en spännande föreläsning om hur vuxna kan skapa förutsättningar för tryggheten genom att finnas i närheten och att de lär ut nyckelregler om hur barnen vistas på nätet. Det kan handla om att lämna sidor som känns otäcka eller att vara vänlig på nätet. För dagens barn är digitala verktyg en del av vardagen och de gör ingen skillnad på det som händer i verkliga livet eller genom skärmen. I verkliga livet finns det oftast vuxna runt barnet och regler som barnen förhåller sig till. I skärmarna saknas det oftast vuxennärvaro och det är snabba byten genom snabba klick. Att använda digitala skärmar lär sig barn snabbt, det är konsekvenserna av avsändandet som måste övas och förankras berättade Annukka Såltin på föreläsningen.


En del i detta arbeta är att undervisa om känslor och hur sättet vi reagerar på våra känslor får konsekvenser både i verkliga livet och i skärmarna. För barnen kan det handla om starka känslor i spel, oro och rädsla om de ser något som skrämmer dem eller de inte förstår, glädje när det är intressant och spännande.


" En viktigt förmåga är att kunna sätta ord på och bli medveten om sina egna känslor. Det är även bra att kunna känna igen andras känslor. En person kan uttrycka besvikelse med ilska, en annan med att dra sig undan. Grundkänslorna är medfödda men hur vi agerar utifrån dem är inlärt och därför något vi kan övas oss på och förändra. Att inte förstå känslor och hur de påverkar vårt agerande försvårar kommunikationen med andra" Öva på känslor s. 3


Folkhälsan har tagit fram ett material som är kostnadsfritt, på svenska och som går att ladda ner med länken här nedan.

I materialet beskrivs kortfattat 9 grundkänslor med vad de är, hur de yttras sig i reaktioner som till ex miner och ger exempel på andra känslor som kan kopplas till grund känslan. I materialet delas grundkänslorna in i positiva affekter, neutrala affekter och negativa affekter.

I materialet finns det också 10 övningar. De flesta riktar sig till äldre barn än i förskolan men de går att göra om så att de passar för barn i förskoleålder.

Det finns också känslokort på de 9 grundkänslorna som kan användas i en del övningar. I slutet av materialet finns det tips till vuxna kan hjälpa barn att hantera starka känslor.

Som källor till materialet finns skrifter av bland annat Martin Foster, Maria-Pia Gottberg och Bo Hejlskov.


https://www.folkhalsan.fi/tryckta-publikationer/utbildningsmaterial/ova-pa-kanslor/


Hur undervisar ditt arbetslag om känslor?

Hur tänker du om kopplingen att arbeta med känslor för att göra barnen säkrare på nätet?

Vad tycker du om uppdelningen i negativa, neutrala och positiva känslor?

Hur arbetar ni med att ge barnen nyckelregler vid användning av digitala verktyg?

bottom of page