top of page
_MG_3760 HD.jpg

Rörelse på recept

Under våren har och kommer vi lägga ut några tips på olika rörelse aktiviteter som kan göras främst utomhus med våra barngrupper. Inspirationen till dessa artiklar kom efter att vi läst om forskningen som Emelie Wiklund, doktorand vid Malmö universitet gör om att skriva ut rörelse på recept för bland annat barn.


När vi ger er tips och inspiration om lekar och rörelseaktiviteter lyfter vi ofta vikten av att undvika tävlingsmomentet. Vi tänker att det är viktigt att alla barn får en lustfylld rörelse stund tillsammans där de kan lyckas och upptäcka att det är roligt att röra sig och att de kan röra sig på många olika sätt. Att vi utmanar dem i deras rörelse mönster. Emelie belyser i sin forskning att det är viktigt att barnen får aktiviteter som de tycker är roliga och att det finns vuxna som stöd under deras rörelse stunder.


En annan forskning visar på att många ungdomar slutar tidigare med olika sporter just med anledningar av att det är så mycket tävling i flera olika idrotter och det är viktigare att vara bäst än att röra sig. Om vi under förskoleålder inspirerar och visar barnen på många olika sätt att röra sig och att de kan så skapar vi förutsättningar att barnen tycker det är roligt.


  • Hur mycket rörelse planerat och spontant erbjuder ni era barn under en dag på förskolan?

  • Hur gör ni för att undvika tävling och att alla barn kan vara med utifrån sina förutsättningar?

  • Hur pratar ni om rörelseglädje och gör barnen delaktiga i det med era barngrupper?


Vi har i en tidigare nyhet även lyft studien av forskaren Ann-Christin Sollerhed och hennes nordiska kollegor som berättade om vikten av rörelse och fysisk aktivitet inom barnomsorgen, den kan ni läsa om här:Här kan ni läsa mer om de forskningarna vi läst:

https://www.forskning.se/2023/04/18/rorelse-pa-recept-bra-for-barn-enligt-skolskoterskor/


https://www.forskning.se/2023/02/15/barns-sportande-har-blivit-allt-mer-tavlingsinriktat/bottom of page