top of page
_MG_3760 HD.jpg

Professionellt språk med RUS

Varje dag på förskolan är full med kommunikation och språk. Språket är det som får utbildningen att fungera och utvecklas och som varje dag använd av alla på förskolan. Pedagoger pratar och kommunicerar med varandra, med barnen, med vårdnadshavarna och andra som besöker förskolan.


I vardagen på förskolan skapar även språket trygghet. I sitt arbete när pedagoger sätter ord på det som händer nu och ska hända ger det barnen en möjlighet till förutsägbarhet. Barnen kan med hjälp av orden veta vad som kommer hända snart. När pedagogerna sätter ord på det som händer ger det också barnen förutsättningar att utvecklas sitt språk genom att de hör ett rikt språk och genom att de får pratat själv.


I samtalen med kollegorna, när pedagogerna sätter ord på sin utbildning och fyller de begrepp som används med samma innebörd ger det utbildningen förutsättningar att utvecklas. I förskolan används många ord som är unika för förskolan och för att pedagogerna ska kunna ha utvecklande samtal om dem behöver alla veta vad de betyder.

Ett ord som är nära förknippad med förskolan är rollek. I rolleken leker barnen att de är någon annan än de själv och i leken kan barnen göra om den befintliga miljön till något helt annat och de kan även vara i en annan tid. I rolleken behöver barnet själv vara aktiv för att leka.

När ord som rollek får en gemensam betydelse kan det skapa en samsyn om barngruppen och utbildningen hos pedagogerna. När det uppstår en samsyn får pedagogerna också förutsättningar att få syn på varandras kompetens och de kan se sin utbildning med nya ögon.


I arbete på förskolan ingår det också att tänka och reflektera om hur vi har tänkt när vi har planerat och genomfört våra undervisningar och utbildning. Att tänka om sitt tänk kräver både koncentration och förståelse för det som ska tänkas om. I läroplanen under rubrik 2.6 står det hur detta arbete ska gå till. Här finns det också många ord som behöver få ett innehåll för arbetslaget.


I yrkeslivet kan språk som används i yrket också ge ett ett högt anseende. När språket används på samma sätt av alla som utövar yrket i hela landet och de som arbetar inom yrket gör likvärdiga analyser och bedömningar anses de professionella. I Sverige har till exempel läkaryrket eller advokatyrket egna gemensamma språk och de gör likvärdiga bedömningar.

När vi arbetade fram RUS modellen var det ett av våra syften att börja skapa ett gemensamt språk för grunden i vår utbildning.


Idag har förskollärare legitimation precis som läkare har men vi har en bit kvar på vägen för ett professionellt språk och för att göra likvärdiga analyser och bedömningar. De enda som kan höja vårt anseende eller vårt status är vi själv. Vi behöver med ett professionellt språk berätta om det viktiga arbetet vi gör så att andra utanför förskolan förstår vad vi säger och hur mycket det betyder för barnens utveckling och för samhällsutvecklingen.


Idag höjs också röster från förskolan i samhällsdebatten när andra utanför våra yrkesgrupper tar plast och uttalar sig om förskolans utbildning. Med ett professionellt språk kommer vi höras mer.


Här på hemsidan finns det artiklar om RUS som du kan använda för att utveckla ditt arbetslags professionella språk. Vill du jobba mer med RUS finns vår Academy utbildning här på hemsidan.


Hur jobbar ditt arbetslag med att sätta ord på er utbildning?

Hur jobbar ni för att få ett gemensamt språk?

I läroplanen finns det många ord som arbetslaget behöver ha en samsyn kring. Vad betyder solidaritet, bildning, förundras, progression eller kunskap för er?

Hur berättar ni för vårdnadshavare hur dagen har varit för barnen?

Commenti


bottom of page