top of page
_MG_3760 HD.jpg

Pinnskinn, äggblomma och hemmafröken

Känner du igen orden eller är de nya för dig?

Pinnskinn, äggblomma och hemmafröken är exempel på ord som barn själv har hittat på när de inte har ett ord som passar för det de vill berätta eller förmedla. För pedagogerna och de andra barnen i barngruppen kan det vara svårt ibland att förstå, speciellt om ordet inte är i ett sammanhang.

När barnen börjar prata sker språkutvecklingen i en rasande fart för de flesta barn och den största ökningen av ordförrådet sker när barnen är 2,5 till tre år. Det är viktigt för barnens språkutveckling att de är i en rik språkmiljö där vuxna och barn pratar med varandra och att barnet själv får utrymme och tid att prata. Ju mer barnet får prata desto rikare språk.

I läroplanen uttrycks detta genom bland annat pedagogerna ska ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt och lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska. För att kunna kommunicera på olika sätt behöver barnen erfarenheter av att prata och tänka i olika sammanhang och efter olika syften. I sin undervisning kan pedagogerna använda olika ord och begrepp efter de målområden de arbetar med. Vilka ord används i undervisningen i matematik, naturvetenskap, eller värdegrunden?


Vi utgår från ett Vygotskij perspektiv i våra tankar om språkutvecklingen och han

menar att barn tänker högt och i pratet förmedlas tankarna. Om ett barn blir stoppat i tankeflödet, till exempel att pedagoger avbryter och rättar får barnens tankeverksamhet ett stopp. Om barnet blir korrigerat på detta sätt många gånger kan barnet sluta förmedla sina tankar.

De påhittade orden är ett sätta att förmedla sina tankar. Pinnskinn är trädet bark och äggblomma är en prästkrage med gulan i mitten och de vita kronbladen runt om kring. Dessa ord förstod vi ganska snabbt då vi konkret såg den i naturen när barnet berättade om dem.

Det tog lite längre tid att klura ut vad en hemmafröken är då vi pedagogerna och barnet inte hade ett gemensamt sammanhang för ordet. Efter en stunds samtal blev det tydligt att barnet hade haft en barnvakt hemma när föräldrarna var iväg på kvällen. En fröken som är hemma, hemmafröken. Vilka ord hittar era barn på i era barngrupper?

Några av dessa hittepåord har blivit vedertagna ord i Svenska Akademiens Ordbok. Ett sådant ord är fickla, att lysa med ficklampan.

I vår Academy kurs RUS, relationsutvecklingsschemat kan du lära dig mer om barnets språkutveckling och hur barn blir trygga på förskolan.Comments


bottom of page