_MG_3760 HD.jpg

Pinnskinn, äggblomma och hemmafröken

Känner du igen orden eller är de nya för dig?

Pinnskinn, äggblomma och hemmafröken är exempel på ord som barn själv har hittat på när de inte har ett ord som passar för det de vill berätta eller förmedla. För pedagogerna och de andra barnen i barngruppen kan det vara svårt ibland att förstå, speciellt om ordet inte är i ett sammanhang.