_MG_3760 HD.jpg

Okej du kan väl vara med, men.....


Barns lek kan vara spontan, lustfylld och frivillig. Den uppstår här och nu i alla miljöer på förskolan och på barnens villkor. I rolleken provar barnen att vara någon annan än sig själv och med hjälp av turtagande, samförstånd och ömsesidighet regisserar de leken och utvecklar den.


I rolleken kan barnen samsas om olika roller och vissa barn tar rollen som ledare av kamraterna och andra tar eller får roller som gör att de blir mer styrda av den som leder leken. Att vara hund eller katt kan vara en väg in i lekens värld genom att barnet får hjälp av de andra om hur de ska agera som tex hund och vad som ska hända i leken.