top of page
_MG_3760 HD.jpg

Okej du kan väl vara med, men.....


Barns lek kan vara spontan, lustfylld och frivillig. Den uppstår här och nu i alla miljöer på förskolan och på barnens villkor. I rolleken provar barnen att vara någon annan än sig själv och med hjälp av turtagande, samförstånd och ömsesidighet regisserar de leken och utvecklar den.


I rolleken kan barnen samsas om olika roller och vissa barn tar rollen som ledare av kamraterna och andra tar eller får roller som gör att de blir mer styrda av den som leder leken. Att vara hund eller katt kan vara en väg in i lekens värld genom att barnet får hjälp av de andra om hur de ska agera som tex hund och vad som ska hända i leken.


Alla barn är inte alltid välkomna in i rolleken med kamraterna och dessa barn kan tilldelas en passiv roll i leken av de andra barnen så att hen tar så liten plats som möjligt. För att få vara med i en lek kan barnet frånse det viktiga i att leken ska vara spontan, lustfylld och frivillig. Att bli tilldelad rollen som en sak som till exempel en fotpall, flaskpost eller klädhängare skapar ingen möjlighet till aktivt deltagande i leken utan barnet är en rekvisita i sina kamraters lek.


Du får väl vara med, men


Barnen på Förskolan Ugglan är inne på avdelningen och rolleken håller på att ta form i lägenheten. Barnen diskuterar, argumenterar och kompromissar om hur leken ska gå till.


Tilda ställer sig nära sin kamrat Siri som är mamma i leken och iakttar det som händer. Efter en stund frågar Tilda Siri om hon får vara med. Siri ignorerar henne och vänder henne ryggen och fortsätter sin roll som mamma i leken. Tilda frågar upprepade gånger Siri som leder leken att hon vill vara med.

Siri fortsätter att ignorerar henne och för varje gång Tilda blir ignorerad höjer hon rösten och låter mer och mer gnällig. Till sist vänder sig Siri till Tilda och säger: Okej då, du får väl vara med men då får du vara en fotpall där bakom sängen. Tilda går bort till sängen med nerfälld blick och blir en fotpall. Leken fortsätter och Tilda är fotpall tills det är dags att äta lunch.


I förskolans läroplan står det att " Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande. " sid 8


Vi pedagoger som arbetar på förskolan måste var nära barns lek och stötta barnen i deras lekar så att inget barn blir illa behandlat av sina kamrater i deras lekar.
  • Vilka mål under rubrikerna under normer och värden, utveckling och lärande och barns inflytande ska arbetslaget arbeta mot för att Tilda ska få förändrade förutsättningar sin kamrat relationer?

  • Vad innebär ett medvetet bruk av lek ut i er verksamhet?

  • Hur stödjer ni barnen som används som rekvisita (som Tilda som är fotpall) att utveckla sin lekkompetens?


Comments


bottom of page