top of page
_MG_3760 HD.jpg

Nytt spännande möte i Japan

Under åren vi hade förskolan Bränningevägen tog vi emot många studiebesök från Japan. Intresset för svensk förskola är stort hos både universitet, pedagog i förskolan och förskoleföretag. Vi fick också förmånen 2018 att åka till Japan och föreläsa om svensk förskola. En del av besökarna har vi fortsatt att ha samarbete med och i går fick vi återigen samarbeta med Aichi Shukutoku universitetet i Nagoya. Professor Okada som arbetar där bjöd in oss att föreläsa för hennes förskolestudenter. I tider utan Corona hade de kommit till Sverige för att ta del av svensk förskola och träffa utbildare på universitetet. Nu fick vi anordna det hela digitalt.

Under vår förmiddag tillsammans varvade vi filmvisning och frågestunder.

Till förmiddagen hade vi sammanställt tre filmer om förskolan och den utbildning som pedagogerna gör där.

Först fick studenterna följa med på en digital rundvandring och bekanta sig med rutiner, skapande arbete, barnen inflytande och samarbetet med vårdnadshavarna.

Sedan följde nästa film om leken Byta träd och hur den kan anpassa från en tävlingslek till att alla kan vara med efter sina behov och förutsättningar. Leken byta träd leks också i Japan.Till sist visade vi en film om hur vi arbetar med RUS och barnen trygghet.

Studenterna reflekterade och ställde mycket intressanta frågor. I samtalet märket vi att en del av förskolans förutsättningar och utbildning är lika i Sverige och Japan men att det också finns kulturella skillnader. Frågorna handlade bland annat om hur utbildningen anpassas till alla barn, pedagogernas arbetsmiljö och lek.

I sin återkoppling i slutet av förmiddagen berättade pedagogerna att de tycket att tankarna om barns lek och trygghet var spännande och professor Okada sammanfattade att vi under förmiddagen beskrivit det som hon tycker är en av de saker som utmärker svensk förskoleutbildning, att det sker i barnens vardag över hela dagen och i lekfulla former.

Detta samarbete möjliggörs genom vår vän och tolk Sachiko.Här kommer ett smakprov på en av filmerna vi presenterade


Kommentare


bottom of page