top of page
_MG_3760 HD.jpg

Ny i yrket och den första introduktionen

Att som helt ny i yrket göra sin första introduktion kan vara lite nervöst och hur gör jag för att det ska bli bra för den nya familjen vi välkomnar? Frågorna är många. Vi har två tillfällen till under våren som ni kan delta i vår föreläsning om Introduktion i förskolan gå in på verbalastigar.se/kalender så hittar ni tid och datum.


Här följer en kort beskrivning hur en pedagog upplevde sin första introduktion längst ner kommer några reflektionsfrågor som ni kan prata om i era arbtslag.


Det blivit dags för pedagogen Salams första egna inskolning. Förra hösten, när hon var ny utbildad barnskötare och började arbeta på förskolan Kometen, hade hon ingen egen inskolning. Salam var tillsammans med övriga barngruppen för att komma in i rutinerna på sin nya arbetsplats.

När arbetslaget visste vilka ny barn som skulle inskolas bestämde de att Salam skulle inskola ett av de nya, lite äldre barnen. För Salam känns det tryggt att veta att hon kan prata med barnet och få svar tillbaka. Inför inskolningen har hon gått igenom inskolningsschemat, förberett platser till de nya barnen vid hyllorna i hallen och vid matbordet samt ställt många frågor till sina kollegor om hur hon ska göra den första dagen. Hon har även pratat i telefon med barnets mamma Lotta och berättat att det är hon som ska ha inskolningen.

Salam är mycket nervös och spänd inför det första mötet. Lotta kommer leendes in i förskolan med sin son Anton och hälsar glatt på Salam. Hon berättar att Anton har gått i förskola innan och att han tycker mycket om förskolan. Salam smittas av den glada stämningen, slappnar av lite och känner att det nog kommer att gå bra. Hon hälsar Lotta och Anton välkomna till förskolan med ögonkontakt och ett stort leende och benämner dem med deras namn.

När Lotta och Anton har hängt av sig ytterkläderna på Antons plats går de alla tre in på avdelningen. Anton hittar snabbt legot och ber sin mamma komma och sitta bredvid honom. Lotta sätter sig på golvet bredvid Anton och de börjar prata om alla legodelar som Anton inte har hemma. De börjar bygga ett flygplan med tillhörande flygplats.

Salam funderar på vad hon ska göra för att närma sig Anton hon vill inte avbryt Lotta som är så involverade i sitt samtal . Salam tänker febrilt på ett sätt att ta sig in i samtalet och leken och provar med att ta några legobitar och bygga ett flygledartorn. Hon vänder sig till Anton och säger: ”Titta här, här kan du få ett torn.” Anton tittar på tornet och svarar: ”Så ska inte tornet se ut, jag ska bygga ett själv.” Lotta flikar in att Anton har varit på flygplatsen och att de såg tornet från fönstret när de skulle gå ombord på flygplanet. ”Okej”, säger Salam. ”Vad spännande.” Hon känner att den plan hon hade inte fungerar och nu vet hon inte riktigt vad hon ska göra. Till slut frågar hon Anton om han vill ha lite frukt, och det vill han. Salam går iväg och hämtar några äpplen och sätter sig sedan hos Anton och Lotta. Tillsammans äter de frukt och pratar om flygplan. Salam tänker att hon till dagen därpå ska ha många förslag på vad de kan göra kring flygplan.

När Anton och Lotta kommer till förskolan nästa dag har Salam förberett för ett fortsatt flygplatsbygge. Hon har tagit fram bilder på olika torn och bjuder in barnen Sara och Ehab till bygget. Anton blir nyfiken när han ser alla bilder vid legot och börjar berätta att han såg sådana torn i somras. Salam sätter sig på golvet och tillsammans med Anton och barnen börjar de bygga en flygplats. Snart är dialogen om flygplan och lego igång. Mamma Lotta sätter sig på en stol och följer leken.

Salam känner sig mycket nöjd att hon har hittat ett sätt att börja prata med Anton och att de har roligt tillsammans.


  • Hur introducerar ni era nya kollegor i ert arbete med introduktion av nya familjer i era barngrupper?

  • Vilka förväntningar har ni på en ny kollegas kunnande om att introducera en ny familj i er verksamhet?

  • Som ny i yrket vilket stöd behöver du av ditt arbetslag för att genomföra din först introduktion?

  • Hur skapar ni en samsyn i ert arbetslag för att introduktionen ska bli så bra som möjligt för den nya familjen, den befintliga barngruppen och er pedagoger i arbetslaget?

r pedagoger i arbetslaget?


Comments


bottom of page