_MG_3760 HD.jpg

Ny höst, nya lekar

Nu närmar vi och slutet av september och introduktionerna börjar bli klara på förskola. Nya barn och familjer har börjat och barn på förskolan har bytt avdelning.

För många barn är allt nytt, pedagoger, miljön, kamraterna, rutiner och att vara ifrån hemmet i längre stunder. För barnen som byter avdelning och som har erfarenhet av förskola är rutinerna kanske lika men de kan utföras på andra sätt.

Varje höst blir den en ny gruppkonstellation på förskolans avdelningar och barnen i gruppen ska lära känna varandra och hitta sätt att leka med varandra. När barn slutar och tillkommer i gruppen påverkar det leken, hur den ska ledas och vad som ska lekas. Den nya gruppen behöver lära känna varandra och prova på att komma överens om vad leken ska handla om, hur det ska gå till och vilka roller alla ska ha och hitta hur de ska turas om att prata, lyssna och göra.