top of page
_MG_3760 HD.jpg

Ny höst, nya lekar

Nu närmar vi och slutet av september och introduktionerna börjar bli klara på förskola. Nya barn och familjer har börjat och barn på förskolan har bytt avdelning.

För många barn är allt nytt, pedagoger, miljön, kamraterna, rutiner och att vara ifrån hemmet i längre stunder. För barnen som byter avdelning och som har erfarenhet av förskola är rutinerna kanske lika men de kan utföras på andra sätt.

Varje höst blir den en ny gruppkonstellation på förskolans avdelningar och barnen i gruppen ska lära känna varandra och hitta sätt att leka med varandra. När barn slutar och tillkommer i gruppen påverkar det leken, hur den ska ledas och vad som ska lekas. Den nya gruppen behöver lära känna varandra och prova på att komma överens om vad leken ska handla om, hur det ska gå till och vilka roller alla ska ha och hitta hur de ska turas om att prata, lyssna och göra.

Ett år hade vi en barngrupp där de barnen som mest hade lett leken slutade till sommaren och började i förskoleklassen. De barn som var kvar i gruppen på hösten var vana att någon annan ledde leken så ingen ville eller kunde ta den rollen. Barnen kom tillsammans på en finurlig lösning. Länge lekte de att de var stora syskon i en familj i åldern 8- 14 år. De hade inga föräldrar, de hade dött. När vi frågade hur de klarar sig sa de att mormor kommer då och då. Genom att inte ha några barn som var föräldrar och på det sättet ledarrollen i leken samarbetade barnen om hur leken skulle fortsätta och vad som skulle hända.

I exemplet ovan hittade barnen en lösning på hur de skulle få igång leken men det sker inte alltid friktionsfritt.

I vår barngrupp hade vi barn som gärna lekte två och två och som var nära vänner med varandra. När hösten kom och det kom nya barn till gruppen hittade den ena av dem en ny vän att leka med. Den andra blev mycket ledsen och besviken och ville inte vara med att leka när det blev tre barn. Pedagogerna stöttade på olika sätt för att alla skulle kunna vara tillsammans. Barnet berättade hemma att hen inte har någon att leka med och föräldrarna blev oroliga.

Vi har också varit med om höstar på äldrebarns avdelningar som efter ett par veckor efter terminsstart, när barnen är lite varma i kläderna har varit konfliktfyllda och med många känslor i omlopp.

Vi människor föds sociala men att lära sig leka behöver vi lära oss genom att leka med andra barn.I förskolan behöver barn stöttning i sin lek och på hösten behöver barngruppen närvarande pedagoger som kan vara med i leken och stötta den så att gruppkänslan växer och barnen trivs. Vi upplever att denna process tar ett tag och att oftast på senhösten har barnen lärt känna varandra och hittar sätt att leka tillsammans.

Hur jobbar du med barns lek i nya barngrupper?bottom of page