top of page
_MG_3760 HD.jpg

Någons bror

Tillsammans med eleverna i klass 5 A och 5 B på Fittja skolan har författaren Viveka Sjögen skrivit denna viktiga boken. Barnen har skapat det fina illustrationerna utifrån sina egna erfarenheter och Viveka har skrivit texterna som barnen har lyssnat till och resultatet blev boken Någons bror.


Boken handlar om de fruktansvärda dödsskjutningarna som händer i vårt samhälle, något som tyvärr kan påverka och komma oss alla nära vid något tillfälle.


Första uppslaget i boken väckte många känslor hos mig själv när jag läste den, det är alltid någons bror, någons vän, någons syster, någons barn som drabbas av våldet.


Boken är skriven på rim och varje uppslag ger oss något att samtala med våra barngrupper om. Hur bemöter vi våra känslor,oro och hur kan vi stödja barnen i det som händer om en dödsskjutning händer nära oss på vår förskola? Boken kan vara ett bra samtalsstöd i era arbetslag och även en stor tillgång i ert arbete med era barngrupperna. Boken har ett viktigt tungt budskap och slutar med en varm fin bild och text.


Som pedagog är det viktigt att vara den trygga vuxna som barnen kan prata med även när det kommer till svåra samtal som det är när någon person blir skjuten och dör på tok för tidigt. Efter att ni har läst boken är det bra att bjuda in till samtal om det som sker i boken med era barn efter. Här är några frågor ni kan använda som stöd i dessa samtal. Det är stora frågor och det behöver finnas tid för att lyssna på barnen och även att ni som vuxna är beredda på att svaren kanske kommer vid ett annat tillfälle när barnet har hunnit tänka ett tag. Det är även oken att som vuxen inte ha svaren på barnens frågor utan att ni tillsammans söker era svar och tar hjälp av andra runt i kring er som kanske kan ge fler perspektiv på det som kan hända.


Har ni sett på tv eller hör det vuxna prata om det som boken handlar om någon gång?

Känner ni någons bror, syster eller vän som blivit dödad i något bråk? eller

Har någon ni känner dött? En mor eller far förälder eller något djur?

Hur kan det kännas när man är ledsen för att man saknar någon?

Hur kan vi säga hejdå och komma ihåg någon som dött?

Är du rädd för något?


Ett varmt tack till Vombat förlag och Tin Eriksson som ger ut denna viktiga bok.Här läser Viveka ur boken Någons Bror.

Comments


bottom of page