top of page
_MG_3760 HD.jpg

Matematik i förskolan


Den 14 mars är även Albert Einsteins födelsedag och internationella pi-dagen 3,14 (som amerikanerna skriver datum). Redan 2013 så bestämde bestämde Svenska nationalkommittén för matematik att matematik skulle uppmärksammas med syftet att synliggöra matematiken och dess betydelse inom forskningen och i samhället.


Vad är då matematik för våra barn i förskolan?

Matematik finns överallt omkring oss och många saker skulle vara omöjliga att lösa om människan inte hade grundläggande kunskap om matematik och matematiska begrepp.

På förskolan arbetar pedagoger mycket med matematik genom att sätta ord på hur saker och ting förhåller sig till varandra, använda matematiska begrepp och utmana barnens matematiska förmågor. I läroplanen står det att förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematiska begrepp och förstå samband mellan dessa. Det kan handla om att samtala om och jämföra till exempel volym, storlek, antal eller tid.


Våra kompisar Tomten och Trollet har i två filmer funderat kring matematik som ni kan använda er av tillsammans med era barngrupper för att prata om grunderna i matematik.
Comments


bottom of page