top of page
_MG_3760 HD.jpg

Kvalitetsarbetet i förskolan- hur får vi med pedagogerna

Idag föreläser Tuula o Camilla för FSO Fria förskolor och deras medlemmar.

Vad krävs av mig som rektor för att lyckas med det systematiska kvalitets arbetet och hur får jag medarbetarna delaktiga?


Under dagen fick rektorerna ta del av hur vi har arbetat på förskolan Bränningvägen för att inkludera medarbetarna i vårt systematiska kvalitetsarbete. Som rektor har hen ofta tänkt och vänt och vridit på frågor som är viktigt för de olika delarna i kvalitetsarbetet och då är det lät hänt att hen tappar medarbetarna och då behöver vi backa för att få med alla på tåget så vi står på samma plattform.

Alla har olika förutsättningar att arbeta med systematiskt kvalitetsarbetet men skollagen och förskolans läroplan ställer samma krav på rektorer att arbeta med det, vi benade ut det med flera gruppdiskussioner för att skapa ett kollegialt lärande under dagen.


Comments


bottom of page