_MG_3760 HD.jpg

Karlshamn

I tisdags hade vi det stora förtroendet att föreläsa för Karlshamns förskolepedagoger. Kvällen handlade om ” En förskola för alla” hur vi ska arbetar med inkludering i förskolan.


Genom barnens ögon ska vi se de sju diskrimineringsgrunderna och ge barnen möjlighet till inkludering över undervisningen och utbildningen i förskolan. Hur skapar vi en gemensam värdegrund och förhållningssätt i våra arbetslag?


Nya tankar tar tid och många av er som lyssna gav oss fina feedbacken vi fick också ta del av exempel från era verksamheter efteråt. Stor tack Karlshamn.