_MG_3760 HD.jpg

Källkritikens dag 13/3


Hur arbetar ni med källkritik er undervisning i era barngrupper? Det gäller att göra det greppbart för barnen. Vi använde oss av denna bilden. Är det verkligen sant att Tuula kan hålla Camilla i handen och blåsa bort henne? Nää så är det nog inte , men det är ju så på bilden......


I förskolans läroplan står det på sidan 9 " Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållnin