top of page
_MG_3760 HD.jpg

Källkritikens dag 13/3


Hur arbetar ni med källkritik er undervisning i era barngrupper? Det gäller att göra det greppbart för barnen. Vi använde oss av denna bilden. Är det verkligen sant att Tuula kan hålla Camilla i handen och blåsa bort henne? Nää så är det nog inte , men det är ju så på bilden......


I förskolans läroplan står det på sidan 9 " Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information."


Vidare står det Förskolan ska ge varje barn förutsättning att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, sid 14


I dagens samhälle är det ett snabbt informationsflöde och i många olika medier som vi alla barn som vuxna måste förhålla oss till och kunna granska den informationen som ges. Vi måste också förbereda våra barn redan i förskolan för källkritik för att arbeta med bla artikel 13 i Barnkonventionen som säger " alla barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.Tips på var ni kan läsa och se mer


Hur lär man ut källkritik till förskolebarn / UR

https://urplay.se/program/214993-lektionstips-pa-minuten-hur-lar-man-ut-kallkritik-till-forskolebarn


Nosa på nätet , utgiven av myndigheten för skolutveckling

https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a655e08/1553959223032/pdf2094.pdf

bottom of page