top of page
_MG_3760 HD.jpg

Introduktion- en av de viktigaste delarna i vårt uppdrag

På många förskolor runt om i Sverige förberedes det just nu för ett viktigt uppdrag- att introducera nya familjer och barn i våra verksamheter.


Introduktionen kräver tid och planering. Den nya familjen kommer till förskolan med olika förväntningar som vi måste kunna bemöta och ge svar på. Varje familj är unik och ska bemötas utifrån det.

För många pedagoger i förskolan är introduktionsperioden en intensiv period och kräver en total närvaro av hela arbetslaget för att det sak bli så bra som möjligt för den nya familjen och för den befintliga barngruppen.


Vi på Verbala Stigar lansera nu vår senast utbildning i just Introduktion för nya barn och familjer på Verbala Stigar Academy. Under utbildningen kommer du som deltar få grunderna för hur en introduktion kan gå till och hur ni kan planera den och genomföra den och utvärdera den så den blir så bra som möjligt för er alla. Det finns många nya kollegor runt om som det kan vara första introduktionen de ska genomföra och att introducera nya barn och familjer i våra förskolor är ett hantverk som behöver läras ut får äldre kollegor till nya kollegor i arbetslaget.


Syftet med kursen är att du som pedagog ska få kunskaper om hur du genomför en introduktion och hur du kan skapa förutsättningar för barns trygghet under introduktionen. Genom detta arbetet kan du skapa förutsättningar för en lång tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet.


Under kursen kommer vi göra kopplingar till förskolans läroplan och till barnkonventionen och på så sätt får du att få förutsättningar att sätta ord på det du gör i ditt vardagliga arbetet för sig själv, dina kollegor, vårdnadshavare och andra.

Varje kapitel innehåller filmer, texter och reflektionsfrågor.


För att läsa mer och anmäla er till kursen går ni in på:

Comments


bottom of page