top of page
_MG_3760 HD.jpg

I fantasin kan allt hända


Det var en gång .....fyra magiska ord som kan sätta igång fantasi. I en fantasi/saga finns det inga gränser på vad som kan hända och det kan ge oss möjligheter att prata om allt möjligt med barnen och lyfta funderingar som barnen har. Att ta hjälp av en karaktär som berättare kan göra att det blir lättare att prata om saker och ting och i bland kan det vara till hjälp för barnen att använda sig av en karaktär för att sätta ord på sina tankar och fantasier.


Maria Lundkvist som är universitetslektor vid Helsingforsuniversitet säger att allt fler barn har svårt för att leka fantasi- och rollekar och vi vuxna måste vara närvarande och undervisa barnen så att deras fantasi utvecklas. Ett sätt att stödja barnen i deras utveckling av fantasin är att använda sig av sagor och låta barnen skapa egna berättelser.


Vi har ett tips på en spännande aktivitet som kombinerar både att låta barnen skapa en fantasi karaktär av material vi hittat i skogen och att låta dem göra en berättelse om sin karaktär.


Under sommaren tipsade vi er om att samla på er naturmaterial för att kunna använda er av det under hösten och julens olika skapande aktivitet. Till den här aktiviteten tänkte vi att ni erbjuder barnen ett smörgåsbord av allt möjligt naturmaterial och ni ber dem skapa en figur, karaktär som ni sedan kan göra en berättelse/saga om.


Låt barnen berätta om sin karaktär för er och kamraterna om barnen är bekväma med att berätta för hela barngruppen. Om ni har möjlighet kan ett tips vara att spela in barnens berättelse så ni kan lyssna å den om och om igen.


Förslag på frågor som kan hjälpa barnen att berätta om sin karaktär.


  • Vad heter din karaktär?

  • Var bor din karaktär?

  • Hur ser det ut där hen bor?

  • Vad tycker hen om att göra?

  • Vad är hen bra på?

  • Vilken favorit mat har hen?

  • Vad gör hen glad?

  • Vad kan hen blir rädd för?

  • Hur tycker hen om att bli tröstad?

  • Vad tycker hen om att göra med sina vänner?

Ni kanske har något tema som ni arbetar med just nu som ni kan väva in i frågorna kring figuren.


I Förskolans läroplan står det att vi i vår undervisning ska ge barnen möjlighet och utrymmer för deras kreativitet och fantasi och deras föreställningsförmåga. När barnen får möjlighet att skapa en egen figur och ge den en personlighet genom att berätta om figuren med hjälp av frågorna får barnen också möjlighet att se samband och upptäcka nya vägar att förstå sin omvärld genom figuren.


Comments


bottom of page