_MG_3760 HD.jpg

Hur skapar vi en förskola för barnens bästa?

Den 25/4 2019 fick vi återigen förtroendet att föreläsa för FSOs förskolechefer på deras rikskonferens.

Dagens rubrik var” Hur skapar vi en förskola för barnens bästa?” En viktig och stor fråga för oss som arbetar inom förskolan. Unde