_MG_3760 HD.jpg

Hur skapar vi en förskola för barnens bästa?

Den 25/4 2019 fick vi återigen förtroendet att föreläsa för FSOs förskolechefer på deras rikskonferens.

Dagens rubrik var” Hur skapar vi en förskola för barnens bästa?” En viktig och stor fråga för oss som arbetar inom förskolan. Under dagen fördjupade vi oss i Barnkonventionen som blir lag 2020 i Sverige , den reviderade läroplanen för förskolan som börjar gälla den 1/7 2019. Under dagen använde vi oss bland annat av Barnombudsmannens material kring arbetet med Barnkonventionen och även Teskedsorderns bok Barnens planet. Vi föreläste och hade workshops där cheferna fick möjlighet att delge varandra sin erfarenheter inom de olika workshoparna. Dagen var mycket uppskattad och cheferna upplevde att de fick med sig många nya tankar hem.

#FöreläsningVerbala Stigar AB

Muskögatan 4

122 48 Enskede

Org nr 556807-7993

© 2021 Verbala Stigar

Följ oss i sociala media

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Prenumera på nyheter och inspiration