_MG_3760 HD.jpg

Hur påverkar Covid-19 våra verksamheter?

Det är morgon i Sverige och eftermiddag i Japan och Friluftsfrämjandet i Japan och vi möts över en digital fika.


Agendan är att prata om hur vi i Sverige har arbetat på förskolan under Covid 19.