top of page
_MG_3760 HD.jpg

Hur jag som pedagog kan fånga barnen


Det är mer vi själva som vuxna som sätter ribban och kraven på hur det ska bli, men man måste pröva många gånger innan men landar i sina egna metoder


Tips att tänka på

 1. du använder dig själv som verktyg för att fånga barngruppen

 2. du måste skapa ramarna för att barnen ska vara trygga i den situation som de ska vara med om , du måste bemöta dem med ögon och namn

 3. läsa av barngruppen och individen varje gång

 4. det som fungerade en gång kanske inte fungerar nästa gång

 5. varje pedagog utvecklar sina metoder vad som fungera just i denna barngruppen och förändrar dessa metoder utifrån vilken barngrupp de möter nästa gång

 6. var trygg och hitta ett intresse i det som du ska undervisa i

 7. barnen läser av dig och märker om du är känslomässigt och tankemässigt närvarande och tycker det som ni ska göra tillsammans är roligt

 8. överraskning är alltid roligt

 9. Början och slut så barnen vet vad de ska förvänta sig

 10. det är intensivt att leda en barngrupp

 11. Ditt största verktyg i ditt arbete är du själv, din kropp, din röst och dina ögon.

 12. kroppen måste förmedla samma budskap som du berättar verbalt

 13. det är ett hantverk som behöver utvecklas och vårdas

 14. förändras pedagogrollen utifrån att vi får nya mål områden att arbeta emot i revidering av förskolans läroplan

 15. Ha roligt

Visa barnen att det ni ska göra är roligt och att du tycker det ska bli roligt att göra det med dem var här och nu du måste lägga allt annat åt sidan för barnen har rätt till din fulla uppmärksamhet


Video med exempel

Tuula visar och vi förklarar hur du kan arbeta med att fånga en barngrupp.


Frågor att reflektera över

 1. Vilka är mina styrkor i mitt arbete att fånga barngruppens intresse

 2. Vad behöver jag utveckla i mitt arbete med att fånga barnens intresse inom nya målområden?

 3. Vilka av mina metoder upplever jag att barnen uppskattar mest?

bottom of page