top of page
_MG_3760 HD.jpg

Hur ger vi våra barn benen fulla med spring?

Våren är på väg över till sommar och mycket av förskolans utbildning sker nu utomhus en härlig miljö som kan erbjuda våra barn otroligt många möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet. Att snurra, hoppa, klättra och springa är bra för barnens skelett och den bästa miljön för mer aktiva fysiska aktivitet är utomhus. Även barnens hjärna mår bra av fysisk aktivitet. Den delen av hjärnan som styr motoriken är nära kopplat till den delen av hjärnan som påverkar vår vakenhet och uppmärksamhet som är viktig för att barnen ska utveckla sin koncentration.


När barnen leker lekar som utmanar deras motoriska färdigheter så som att klättrar, hänga, hoppar och springer, ökar barnens vakenheten och gör att hjärnan lättare kan förstå och organisera sinnesintryck. När vi erbjuder barnen dessa aktiviteter så erbjuder vi barnens hjärnor möjlighet att bearbeta det barnen varit med om och förvandla barnens erfarenheter till ny kunskap. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga.

Det vi lär oss med kroppen fastnar i knoppen, är ett talesätt som beskriver just detta.


Den 19 april 2023 släppte Generation PEP sin årliga rapport om barns rörelse i Sverige och endast 2 av 10 barn och unga rörde sig fysiskt mer än 60 minuter om dagen. En rapport som fick mig att fundera. Hur arbetar vi med att erbjuda barnen en så god fysiks aktivitet som möjligt på förskolan? Vilka utmaningar erbjuder vi barnen till rörelse som höjer deras puls under vår spontant och planerade undervisning? Enligt folkhälsomyndigheten är deras rekommendation att barn mellan 1-5 år ska röra sig genom lek, att gå eller cykla mellan hem och förskola, samt utforskande av olika miljöer utomhus. Rörelsen ska vara pulshöjande flera gånger under en vecka och stillasittande aktiviteter ska avbrytas med olika rörelser.


Förskolans läroplan säger att barn ska få röra sig på många olika sätt i förskolan, både inne och ute, och mycket går att göra med små medel. Att ge barnen en glädje och intresse för att röra sig som ung är något som är viktigt för framtiden.


Hur arbetar ni i ert arbetslag kring barns fysiska aktivitet och pulshöjande inslag i er utbildning?

Var hittar ni inspiration och tips och idéer till nya inslag i er utbildning om rörelse och motorik?

Hur pratar ni om vikten av fysisk aktivitet för barnen med era vårdnadshavare och gör dem delaktiga?

?

Comments


bottom of page