_MG_3760 HD.jpg

Hur gör man som vårdnadshavare på förskolan?

Vi fick en fråga av en vårdnadshavare inför att hens barn skulle börja på förskolan.

Vårdnadshavaren berättade att hen hade förväntni