_MG_3760 HD.jpg

Hur arbetar vi kring målen med Lek i förskolan?


Leken är viktigt i förskolans vardag, både som mål i sig och som arbetsmetod. Genom lek och skapande bygger barn relationer, bearbetar intryck och utvecklar egna uttryckssätt och lär för livet. Leken är en av