top of page
_MG_3760 HD.jpg

Herkules går på barnförhör


I början av sommaren släppte advokat Anna Ekvall denna bok om hur det går till när barn går på barnförhör. Anna har under en lång tid företrätt barn i rättsprocesser och har stor kunskap inom områden som rör barns bästa och deras rätt till juridisk hjälp i dessa svåra situationer.


I boken får vi följa Herkules som får gå på barnförhör tillsammans med en pedagog från skolan och advokat Anna. Anna guidar oss igenom hur det går till på ett barnförhör i boken. Boken kan även rekommenderas att läsas tillsammans med äldre barn som ska på barnförhör på Barnahus, polisstationen eller socialtjänsten.


Vi kan hamna i situationer som gör att vi behöver följa med barn från våra barngrupper i förskolan till dessa förhören och då är det som pedagog skönt att ha insyn i hur det kan går till. Anna erbjuder även att komma ut till förskolor och berätta hur det går till på barnförhör och ni når henne på hej@advokatekvall.se

Via den mejl adressen kan ni även beställa boken Herkules går på barnförhör för 69 kr + porto/frakt och är obunden.


Vi har i förskolan skyldighet enligt Socialtjänstlagen förkortat SoL att anmäla om vi misstänker att ett barn far illa på något sätt. Vi behöver aldrig ha några bevis för att det har hänt något men ska utifrån barnets bästa alltid anmäla till socialnämnden som bedömer vad som ska göras utifrån den informationen som vi delar med oss till dem. Om det är skarpt läge kan vår anmälan leda till att vi behöver följa med barnet till barnförhör som en trygg vuxen som känner barnet och kan vara ett viktigt stöd i denna situationen.


Det finns mycket stör på Socialstyrelsen hemsida hur du sak gå tillväga om du känner dig osäker. Det finns korta filmer och skrifter att ladda ner och läsa. Läs gärna dessa skrifter innan ni hamna i en situation som gör att ni behöver använda er av informationen.


Till dig som är skyldig att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa kan du ladda ner stöd material på:


finns även på engelskaAnnas dotter Annabelle som hjälper sin kompis Herkules att få hjälp av en vuxen pedagog på skolan.


Comentarios


bottom of page