top of page
_MG_3760 HD.jpg

Hållbar utveckling

I vår Academy kurs Upptäck naturen på våren ger vi många tips på vad pedagoger kan göra tillsammans med barnen ute. En av aktiviteterna heter Djuren och sjön. I denna lek blir det tydligt hur skräp påverkar djurens levnadsvillkor och hur vi alla kan hjälpas åt för att främja en ren miljö.

I leken behöver du skräp och något du kan göra sjöar av. Det går bra med rockringar eller med rep som du gör små runda sjöar av.

Berätta för barnen att de är djur som lever både i vatten och på land. Det kan vara olika sjöfåglar, utter, bäver, säl osv. Låt barnen välja själv vad de vill vara. När du gör ett ljud genom att klappa med händerna, sjunga en sång eller spela upp en låt rör sig barnen/djuren runt om på land runt sjöarna. När du slutar att klappa,sjunga eller spela ska alla barn ställa sig i en sjö.

Berätta för barnen att de får röra sig stående så att ingen blir trampad på om de kryper på alla fyra eller ålar sig fram som sitt djur.

När djuren/barnen är på land lägger du ut skräp i en av sjöarna. När du slutar låta och barnen hoppar i sin sjöar kan barnen inte hoppa i sjön med skräp. Den är nu förorenad. Fortsätta att göra ditt ljud och djuren/barnen är på land och du lägger ett nytt skräp i en till sjö. Se till att ha tillräckligt med sjöar kvar i slutet så att alla barn får plats.

Vänta in barnens reflektioner om det som händer. Sista gången plockar du bort allt skräp så att alla sjöar kan bebos av djuren igen.

Boken Annalisa och skräpmonstret av Angeli Sjöström Hedeberg och Carolina Sellstone kompletterar denna lek med att lyfta Annalisas tankar om skräp, nedskräpning och vad vi alla kan göra åt det. Både leken och boken kan kopplas ihop med läroplanens mål om hållbar utveckling och att en positiv framtids

tro ska prägla utbildningen.


コメント


bottom of page