top of page
_MG_3760 HD.jpg

Gemensamt språk en förutsättning för den reviderade läroplanen

På torsdag morgon den 10 mars under Förskoledagarna lyssnade vi på Skolverkets  föredrag om förändringar i den reviderade läroplanen. Vi fick information om hur bland annat  våra framtida utvecklingssamtal ska planeras och genomföras. Förskollärare ska ansvara för innehållet, utformningen och genomförandet och hela arbetslaget ska genomföra samtalen. Alltså är hela arbetslaget involverade i arbetet med utvecklingssamtalet.

För att detta arbete ska vara genomförbart behöver arbetslagen ha ett gemensamt språk och referensramar om vad samtalen ska innehålla.

Under Skolverkets föredrag gjorde vi många kopplingar till RUS och kände återigen att modellen är ett bra arbetsverktyg för att möta den reviderade Läroplanen.


Förbättrad kommunikation med föräldrar


När arbetslaget beskriver och förtydligar sin verksamhet för föräldrarna ges föräldrarna en möjlighet att förstå och påverka arbetet. Lika viktigt som att vi har ett gemensamt språk mellan pedagogerna är att vi kan kommunicera tydligt och förståeligt med föräldrarna. Först då skapas förutsättningarna för en riktigt bra förskola.


Förbättrad kommunikation mellan föräldrar


Ett exempel på detta är mamma Anna som efter en föräldrar föreläsning berättar följande för Camilla:

  1. Familjen hade under helgen varit på barndop. Vid dopkaffet hade barnen sprungit omkring och lekt. Ida lite över året stapplade omkring med ett paket näsdukar i handen.

  2. Ett annat barn blev intresserade av Idas skatt och gjorde en ansats att ta den i från Ida.

  3. Det andra barnets mamma var direkt på plats och skulle “rädda” Ida varpå mamma Anna utbrister:

  4. “Nej , nej de tar självständig kontakt det är jätte viktigt för deras utveckling!” När Anna hade fått förståelse för barnens kontaktförsök såg hon själv hur viktigt det var som ett steg i deras utveckling.

Det viktiga här var att mamma Anna såg händelsen för vad den var och kunde beskriva och förklara den förälder till förälder. Språket blir därmed en brygga inte bara mellan pedagoger och föräldrar utan även mellan föräldrarna själva.


Comments


bottom of page