top of page
_MG_3760 HD.jpg

Film och minoritetsspråk


Nyligen lanserade Svenska filminstitutet det kostnadsfria materialet Språklek med film. Det är ett spännande och mycket pedagogiskt material om hur förskolor kan undervisa om de fem nationella minoriteterna genom att använda filmer som barngruppen själv gör som verktyg.


Materialet är väl genomtänkt och riktar sig till förskolor när varken barn eller personal talar minoritetsspråket, eller när personal kan språket och barn antingen kan eller inte kan språket, eller när personalen kan språket och ett eller flera barn kan det.


I materialet har skaparna tagit fasta på förskolans uppdrag att alla barn på förskolan ska veta att det finns fem nationella minoriteter i Sverige och att de har sina egna språk och kulturer. De skriver också att barn som tillhör en av minoriteterna ska stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Barn som tillhör minoriteten men inte har minoritetsspråket som modersmål eller att någon hemma som talar språket ska främjas i sin språkutveckling i minoritetsspråket.


I materialet finns det en metodindelning, både i skrift och som film. Där kan pedagoger ta det av undervisningstips, tips samtals- och reflektionsfrågor och på filmer och böcker. På ett enkelt sätt beskrivs det hur pedagoger och barngruppen kan skapa film tillsammans genom fotografier, videos eller genom att filma figurer som rör sig bild för bild.

Det finns också en teknisk handledning som är väldigt tydlig med text, bilder på Ipaden och streck från text till bilden på Ipaden som visar tydligt var saker ska göras.


Vidare finns det en ordlista med QR - koder där barngruppen och pedagogerna kan lyssna på ord på de fem nationella minoriteterna.

Till sist finns det en översiktlig information om de fem nationella minoriteterna och tips på fördjupning med mer information och tips på filmer och böcker.

Förutom att använda film som ett verktyg skriver Svenska filminstitutet att materialet hjälper barn att bli filmkunniga. Genom att se, samtala om och skapa film ges barnen möjlighet att bli kompetenta medieanvändare och demokratiska medborgare.Här är länken till materialet

Comentários


bottom of page